Ataşehir Örnek Mahallesi imar planı askıya çıktı!

Ataşehir Örnek Mahallesi imar planı askıya çıktı! Ataşehir Örnek Mahallesi imar planı askıya çıktı!

Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 1441 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı Tutanağı yayınlandı..İstanbul Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 82/6 pafta, 1441 Ada ve 2 Parselin 177,12 metrekare taban oturumlu 3 Bloklu H=5 Kat “Konut Alanı” ve 7 metrekarelik “Yol Alanı”  olarak belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 775 sayılı Kanun, 6306 sayılı Kanun, 644 sayılı KHK’nin ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylandı.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 20 Nisan 2018-21 Mayıs 2018 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


İmar planı için tıklayın.