Ataşehir Örnek Mahallesi imar planı tadilatı askıda!

Ataşehir Örnek Mahallesi imar planı tadilatı askıda! Ataşehir Örnek Mahallesi imar planı tadilatı askıda!

Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi sınırları içerisindeki 1437 ada, 21 parsel ile komşuluğundaki tescil dışı alana ilişkin imar planı bugün askıya çıkarıldı..Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi, 1437 ada, 21 parsel ile komşuluğundaki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 24 Temmuz 2017 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Beleditesi tarafından bugün askıya çıkarıldı.

 

Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan "Dini Tesis Alanı" olup, plan 29 Kasım 2017 tarihinde askıdan indirilecek.İmar planı tadilatı için tıklayın.