Atlaslab Laboratuar Denetim Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Atlaslab Laboratuar Denetim Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Atlaslab Laboratuar Denetim Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Küşad Ahmet Sambur imzasıyla kurulduAtlaslab Laboratuar Denetim Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Küşad Ahmet Sambur imzasıyla kuruldu. 


Atlaslab Laboratuar Denetim Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-  Her türlü Laboratuvar hizmetleri  Ulusal ve uluslararası  deri ,kösele,tekstil sektöründe bulunan tüm işletmelere yönelik olarak üretimin her aşamasında ürün, yan ürün, hammadde, iplik, kumaş, boya diğer tüm kimyasallar ve tüm hazır giyim, ayakkabnı, çanta gibi meteryalleri ile ürünlerinin kalite kontrol,analiz ve tanımlamalarını yapmak ve bunla ilgili tam teçhizatlı laboratuar kurmak ,deri ve tekstil sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak laboratuar ve araştırma hizmeti vermek, yurt içi ve yurt dışı gözetim, ekspertiz, kontrol, mühendislik, denetim, müşavirlik, puantörlük, mümessillik,danışmanlık  ve müşavirlik hizmetleri verilmesi 2-Gıda üretimi için gerekli ham madde ve sınai maddeler ile birlikte bitmiş ürün kalitesini belirlemek için gerekli kimyasal , fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapmak. Besin değerlerinin etikete yazılması için gerekli örnekleme ve analiz çalışmalarını yapmak. 3-Çevre ve iş yeri sağlığı programları çerçevesinde genel tarama, ortam ölçümleri ve analiz çalışmaları yapmak. 4-Endüstri ve yerel kaynaklı atık su içme ve kullanma suyu, tarımsal su toprak özelliklerine yönelik ve çevre hijyeni konusunda muhtelif atıklar ile ilgili çeşitli tipte analizler yapmak. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularını gerçekleştirmek için; a)       Şirket konusu ile ilgili her türlü emtianın alımı-satımıı-ithalatı-ihracatı-bayilik-mümessillik- pazarlaması ve taahhüt işleri yapar, b)       Şirket konusu ile ilgili olarak faaliyeti için gerekli olan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile ticari lisans, patent, ruhsat, marka, alâmetifarika gibi diğer haklar tesis eder, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir c)       Şirket konusu ile ilgili her nev i gayrimenkuller alımı ve satımı, inşası, kiraya vermek, kiralamak, irtifak, intifa ve sükun hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklar ile ilgili her çeşit iltizamî tasarruf işleri yapar, keza konusu ile ilgili olarak ipotek tesis ve fek etmek, teminat ipoteği alıp aldırmak, gayrimenkuller üzerinde mülkiyetli ve mülkiyetsiz her türlü tasarrufta bulunmak, d)       Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtası ve makinenin alımı ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve montajını yapar, e)       Şirket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olur, sermaye taahhüdünde bulunur, hisse alı gerektiğinde hissesini  devreder. f)      Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ithalat-ihracat, taahhüt, komisyon, bayilik, nakliye ve pazarlama işlerini yapar, g)       Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli olan kredileri resmi ve özel finans kurumlarından alır, resmi ve özel kuruluşlarla amaçlarına uygun olmak şartı ile her türlü sözleşme yapar, bu sözleşmelerin gereğini yerine getirir, gerektiğinde bu sözleşmeleri fesih eder Yukarıda gösterilen konulardan başka işlerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu nun takdiri üzerine keyfiyet Genel Kurul un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın  uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gereken izin alınacaktır.    Atlaslab Laboratuar Denetim Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Adres; Güllübağlar Mah.Ankara Cad. Yasin İş Merkezi 268/5 Pendik