Aydın'da 4 milyon 250 bin TL'ye satılık kahvehane ve 3 dükkan!

Aydın'da 4 milyon 250 bin TL'ye satılık kahvehane ve 3 dükkan!

Nazilli Sulh Hukuk Mahkemesi, Aydın İli, Nazilli İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 270 ada, 8 parselde yer alan 199 metrekarelik arsalı kargir kahve ve 3 adet dükkanı satışa sunuyor. (İflas ile Aynı ada 9-10 parsel numaralarını almıştır.)

Nazilli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. NAZİLLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İZALEYİİ ŞÜYUU SATİŞ MEMURLUĞU'NDAN
GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANIDIR

DOSYA NO: 2011/11 SATIŞ
2010/274 ESAS

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI.CİNSİ EVSAFI VE KIYMETİ:

TAPU KAYDI : 1- Nazilli İlçesi Altıntaş Mahallesi 270 Ada 8 parselde kayıtlı 199.50 M2.1ik ARSALI KARGİR KAHVE, 3 ADET DÜKKAN (İflas ile Aynı ada 9-10 parsel numaralarını almıştır.)

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz üzerinde 3 adet dükkan bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki köşe dükkan kısmen batar katlı olup, tüm taban kaplamaları granit gömme aydınlatma alçı sıvalı, kartonpiyer işçilikli bakımlıdır.Türk ocağı caddesine bitişik dükkan kitapçı dükkanı olup tabanı laminant parke dış cephe doğramaları pvc. bakımsızdır, aynı cadde üzerindeki kuzey bitişik dükkan emlak ofisi olarak kullanılmakta, tabanı seramik tavan ve duvarları ahşap lambri kaplama arka kısımda mutfak ve wc oluşturulmuş, mutfak dolapları kaplamalı mdf tezgah mermerit alnı fayans dükkan bakımlı olup bu 2 dükkan basit yığma tarzında üzeri kiremit örtülüdür. Taşınmazın olduğu kısım Nazilli Belediyesindeki dosyasında 3 katlı olarak projelendirildiği, binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Taşınmaz belediye ve imar sınırları içerisinde etrafı yapılanmış her türlü alt yapı imkanlarından faydalanmakta, köşe başı ve iyi konumda etrafı ticari merkez konumunda değerlidir.İmar planına bitişik nizamda zemin kat % 100 üst katlan 190 m2.lik alana sahip olmak üzere 3 katlı yapılaşmaya müsait beldenin en çok tercih gören yerinden birindedir.

MUHAMMEN BEDELİ: 1.500.000.00 TL.

2- Nazilli İlçesi Altıntaş Mahallesi 302 Ada 17 parselde 27 Mayıs Cad. mevkindeki 98.17 m2.1ik İKİ DÜKKAN.

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz üzerinde hali hazırda bodrum+zemin+asma +3 normal katlı bina mevcuttur. Bina betonarme -karkas sistemle yapılmış, dükkanın bodrumu yaklaşık 45.00 m2.1ik depo zemin katı 80.00 m2.1ik, asma katı 60.00 m2.1ik olmak üzere yaklaşık 185.00 m2 olup üst katta daireler dubleks olarak planlanmış her biri ruhsatta 145 er m2.1ik alana sahiptir. Dükkanın tabanları seramik asma katta mutfak nişi ve wcsi bulunmaktadır. Binanın 1.Katın tamamı ile 2.katın yarısı 2.katın yarı ile 3.katın tamamı dubleks meskenler olarak kullanılmakta 1.dubleks daire salon 1 oda mutfak wcli, 2.katta 2 oda banyoludur. Salon hol tabanı laminant parke 1 oda tabanı rabıta mutfak tabanı karo tezgah mermer, alnı fayans, kat kaloriferli üst kattaki 2 oda tabanı rabıta banyo tabanı seramik duvarları fayans duş kabini takılı iç kapılar ve dış cephe doğramaları ahşap yağlı boyalıdır. 2.dubleks dairenin alt katı salon mutfak ve wcli üst katı salon 2 oda-banyo wc.lidir. Dairenin dış cephe doğramaları iç kapıları ahşap yağlı boyalı 2 oda tabanı rabıta wc. Hilton lavabolu mutfak tezgahı mermerit alnı fayans dolaplar mdf-lam, banyo-wc duvarları ve tabanı seramik salon hol tabanı karo alt katdaki salon tabanı rabıtadır. Binanın terasında 1 oda yapılmış olup içerisinde yer ocağı bulunmaktadır. Ahşap kapı ve pencereleri üzeri saç panel örtülü binanın dışı sıvalı ve boyladır. Taşınmaz belediye ve imar sınırlan içerisinde etrafı yapılaşmış her türlü alt yapı imkanlanndan faydalanmaktadır. Köşebaşı ve iyi konumdadır. Etrafı ticari merkez konumunda beldenin ticari açıdan-en çok tercih edilen bir yerinde değerlidir. İmar planına bitişik nizamda 3 katlı yapılaşmaya müsait yola giden tasımlan bulunsa da bu yolun açılmasının mevcut durumu itibariyle zor gözükmektedir.

MUHAMMEN BEDELİ: 2.750.000.00 TL.dir.

SATIŞ ŞARTLARI: linçi Gayrimenkulun birinci satışı 12.09.2011 günü olup saat 14.00 ile 14.10 2.Gayrimenkulun 1. satışı 12.09.2011 günü olup saat 14.15 ile 14.25 arasında NAZİLLİ ADLİYE SARAYİ SULH HUKUK MAHKEMESİ 330 NOLU DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE açık artırma yoluyla yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22.09.2011 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmunu ve tahmin edilen kıymetin %40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetin'de 1.Gayrimenkul için 300.000.00 TL. 2.Gayrimenkul için 550.000.00 TL. pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde İ.İ.K.'nun mad.130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu alım harcı ve masrafları gayri menkulün teslim masrafları, K.D.V.(X)alıcıya aittir. Tapu satım harcı, Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal İİK.mad. 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK. nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir, İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcısı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için SATIŞ MEMURLUĞUNDA açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilam,tapuda adresi olmayanlar için İİK. nun Mad. 127. gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/11 SATIŞ 2010/274 ESAS sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com