25 / 05 / 2022

Ayşe Geyik'in malikanesi metrekaresi 100 TL'den satılıyor!

Ayşe Geyik'in malikanesi metrekaresi 100 TL'den satılıyor!

Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile davalı Ayşe Geyik arasındaki Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle, Ayşe Geyik'in malikanesini satıyor...Verilen ilan şu şekilde;

Davacı BAşžBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAşžKANLIĞI ile Davalı AYşžE GEYİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle,

Samsun ili Canik ilçesi Teknepınar köyü 11045 ada 1 parsel 61/4753 hisseli taşınmazın davalı adına kayıtlı bulunan taşınmaza metrekare bedelini 100.00 TL olarak değer takdir edildiği, taşınmaz malikine pazarlık usulü satış için tabligat yapılmasına rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı, mahkememizin yukarıda esasına kaydedilen dava ite kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tapuya tescili için dava açıldığı, 2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
Esas No: 2011/52