05 / 07 / 2022

Babasından miras kalanlar dikkat!

Babasından miras kalanlar dikkat!

Posta yazarı Tamer Heper '4 kız ve 2 erkekli bir ailede sağlararası tasarrufta ve miras paylaşımında saklı pay ve normal hakedişler minimum ve maksimum ne? Baba bir çocuğunu sağken isterse mirastan men edebilir mi? Çocuğun buna karşı savunma defi var mı?' sorusunu yanıtladı.Posta yazarı Tamer Heper '4 kız ve 2 erkekli bir ailede sağlararası tasarrufta ve miras paylaşımında saklı pay ve normal hakedişler minimum ve maksimum nedir? Babanın bu konuda hayattayken çocukları üzerindeki tasarrufu nedir? Bir çocuğunu sağken isterse mirastan men edebilir mi? Çocuğun buna karşı savunma defi var mıdır?' sorusunu yanıtladı.

4 kız ve 2 erkekli bir ailede sağlararası tasarrufta ve miras paylaşımında saklı pay ve normal hakedişler minimum ve maksimum nedir? Babanın bu konuda hayattayken çocukları üzerindeki tasarrufu nedir? Bir çocuğunu sağken isterse mirastan men edebilir mi? Çocuğun buna karşı savunma defi var mıdır? F.S.

*****

Okuyucum 6 çocuklu bir aileden söz ediyor. Bu şartlar altında miras paylaşımını vereceğim ama aklıma takılan bir husus olduğu için tereddüt ettim. Bu ailede 6 çocuk varsa bunların annesi yok mu? Sorma sebebim şu: Hayatta bir anneleri varsa, mirasta devreye girecek ve paylar değişecek. Anneleri ölmüşse veya babalarından boşanmışsa bu durumda anne mirasta söz konusu olmayacak. Bana sorulan soruda anneden söz edilmediğine göre yanıtım annenin mirasta pay sahibi olmadığı şekli ile olacak.

*****

Bu ailede miras paylaşımında yasal miras payları çocukların eşit hisseye sahip olması şeklinde olur. Yani babaya ait tüm malvarlığı 6’ya bölünür, her birine altıda bir hisse düşer. Bu miras paylarıdır. Ancak okuyucum babanın çocukları üzerinde malvarlığından tasarruf edip edemeyeceğini sormuş. Yani bazılarına fazla mal bırakıp bazılarına az bırakmak belki de tamamen mahrum bırakmak mümkün mü?

Anlatılan aile tablosunda tüm mirasçılar, evlatlar. Evlatlar birinci derece mirasçı. Birinci derece mirasçıların saklı payı miras paylarının yarısı. Yani olayımızda baba, bazı evlatlarının miras payını, miras hakkının yarısına indirebilir. Bunu vasiyetname ile yapabileceği gibi hayattayken yapacağı paylaşım ile de sağlayabilir. Ancak bir çocuğunu tüm miras payından mahrum bırakamaz.

*****

Bunun istisnası mirastan mahrumiyet şartlarının varlığı durumudur ki bunu kısa bir süre önce açıkladım. Özetle, mirasçılardan birinin miras bırakana karşı ağır bir suç işlemesi durumunda, o mirasçı için mahrumiyet durumu doğabilir ama sınırlı hallerde söz konusudur. Yoksa miras bırakanın ‘ben şu çocuğuma miras payı bırakmıyorum’ demesiyle, o çocuk mirastan mahrum edilemez.