30 / 05 / 2023

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 1746 Parsel ve 2153 Parselin Tamamı, 274 Parselin Bir Kısmı ile 1746 Parselin Doğusundaki Tescil Harici Alanın Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21.08.2020 tarihli ve E.174558 sayılı yazısı ile; İstanbul ili Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi sınırlarında “Dini Tesis” kullanımında kalan 1746 parselin tamamı ile 1746 parselin kuzeyinde plan onama sınırı içerisinde kalan tescil harici alanın Emsal=1.00, Yençok 12.50 yapılaşma koşullu “Belediye Hizmet Alanı”na (Belediye Hizmet Binası) Belediye Hizmet Alanı kullanımında kalan 2153 parselin tamamı ile 274 parselin plan onama sınırı içinde kalan kısmı ile “Otopark Alanı” kullanımında kalan 2153 parselin doğusunda plan onama sınırı içerisinde kalan tescil harici alanın ise emsal 1.00 yapılaşma koşullu “Cami Alanı” na dönüştürülmesine ilişkin NİP- 34142189 plan işlem numarası ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34987850 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 21.08.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.08.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın
Geri Dön