13 / 08 / 2022

Bıg Constructıon İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Bıg Constructıon İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Büyükçekmece'de İhsan Büyük tarafından kuruldu.Bıg Constructıon İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Büyükçekmece'de İhsan Büyük tarafından kuruldu.

Bıg Constructıon İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. İnşaat sektöründe kullanılan metal plastik ve ahşap bilimum mamul malzeme ve sarf malzemelerinin üretimini yapmak yaptırmak. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Turizm yatırımcılığı, pazarlamacılığı, organizasyonu ve acenteliği hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 16. İç ve dış turizme hizmet veren her türlü turistik tesisleri inşa etmek. 17. Turizm bakanlığınca ön görülen şartları yerine getirmek kaydı ile kuracağı turizm ve seyahat acenteleri kanalı ile yurt içinde ve yurt dışında organize turlar düzenleyebilir. Turizm amaçlı uçak ve helikopter işletmeciliği yapabilir. Şehirlerarası ve milletlerarası otobüs işletmeciliği yapabilir. 18. Turizm konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü acentelik, bayilik, distribütörlük alabilir. Kara, deniz ve hava yolu ulaşım şirketlerinin bilet acenteliğini yapabilir. 19. Turizm ile ilgili olarak halıcılık, kilimcilik ve diğer dokuma sanayini ilgilendiren makine parkaları oluşturabilir ve oluşturduğu bu makine parklarını işletebilir, işlettirebilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, transit ticaretini yapabilir. 20. İç ve dış turizme yönelik otel, motel, lokanta, kamping, kafeterya, kuaför salonları, düğün ve eğlence yerleri, içkili, içkisiz restoranlar, gazinolar, otel, motel ve dinlenme tesislerinde müşterilere hitap edecek çarşı ve dükkanlar açmak, çalıştırmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili turizm endüstrisi için yurt içinde ve yurt dışında otel, motel, gemi, yat, deniz dolmuşu kiralamak ve yat limanı işletmeciliği yapmak, yurt içi ve yurt dışı uluslar arası kara, deniz ve hava yolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapmak, yurt içinde ve yurt dışında tur tertiplemek, yurt dışından kara, deniz ve havayolu ile turist getirmek, geri götürmek, hediyelik eşya, halı, kilim vb eşyaların alım, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. 21. Seyahat acenteleri açmak ve işletmek, ilgili makamlardan izin almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, işletebilir. 22. Rent a car servisleri işletmek. Konusu ile ilgili araç kiralamak, kiraya vermek. 23. Maden, otomotiv, plastik sanayi, kimya sanayi, mobilya, savunma, kırtasiye, metal, kağıt, ağaç, cam, gıda, tekstil, gemi, temizlik malzemeleri, kozmetik malzemeleri, bijuteri ürünleri, petrol, eğitim sanayi, bilişim malzemeleri, elektronik ve elektrikli aletler, sağlık sektörü, medikal sektörü, eğitim gereçleri, ev gereçleri, av malzeme ve aletleri, inşaat malzemeleri, motorlu motorsuz nakil vasıtalar, otomotiv yedek parça, iş makineleri, bilişim sektörlerinde ve bilimum sektörlerde kullanılan makine teçhizat ve yardımcı nitelikte ve işlerin kolaylaştırılması hızlanmasını sağlayacak bilimum makine teçhizat parça ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.