Bina yıkımlarında yeni dönem 2022'de başlıyor!

Bina yıkımlarında yeni dönem 2022'de başlıyor!1999 depreminin ardından tartışılmaya başlanan ve 2010 yılından sonra hızlandırılan kentsel dönüşüm çerçevesinde Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 700 bin bina yıkıldı. Bütün bu sürecin sonunda yıkımlara ilişkin yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.


1999 depreminin ardından tartışılmaya başlanan ve 2010 yılından sonra hızlandırılan kentsel dönüşüm çerçevesinde Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 700 bin bina yıkıldı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; yıkımlar esnasında birçok üzücü olayla karşılaşıldı. Son olarak geçen Haziran'da Ankara’da bir binanın yanlış yıkımı sebebiyle, toprak kaydı çevredeki ve bütün binalar tahliye edildi. Önceki sene Arda Turan’ın İstanbul’da yaptırdığı otel inşaatı sebebiyle bir bina tamamen çöktü.

Bina yıkımlarında yeni dönem 2022

Bütün bu sürecin sonunda yıkımlara ilişkin yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Seneler sonra gecikmeli çıkan yönetmeliğin yılbaşında yürürlüğe gireceği duyurulmuştu fakat 6 ay daha ertelendi.

Binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkımın ardından atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması için “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik” 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe alınacak.

Bina yıkımlarında yeni dönem 2022

ATIKLARI AYRIŞTIRMAK ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle yıkımı gerçekleştiren müteahhit, oluşacak her türlü atığın kaynağında uygun proseslerle ayrılmasıyla, geri kazanımını sağlamakla ve çevre ile insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde atık yönetimini sağlamakla sorumlu olacak.

Bina yıkımlarında yeni dönem 2022

Yönetmelikle getirilen yenilikler şu şekilde: 

-Yıkımlar için ilgili ida tarafından yıkım ruhsatı hazırlanır.

-Mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilir.

-Patlayıcılarla gerçekleştirilen yıkımlar ile ikiden fazla bodrum kata sahip her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi şarttır.

-Binaların, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliği bulunan, bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması gerekir.

-Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım gerçekleştirilmeden ana yıkım yapılamaz.

Bina yıkımlarında yeni dönem 2022

-Herhangi bir kültür ya da tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, Korumu Kurulu’ndan uygun görüş alınır.

-Yıkım işleminin; çevre ve sağlık koşullarına aykırı olduğunun ve/veya can ve mal emniyetini tehdit ettiğinin ilgili idaresince belirlenmesi durumunda idari para cezası kesilir.

-Türk veya Avrupa Standartlarında bulunmayanhususlarda, uluslararası geçerliliğine onay verilen dokümanlar da kullanılabilir.

-Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmasının bitirilmesinin ardından başlanır.

-Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ana yıkım yapılamaz.

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik!