Binalar enerji verimli ve çevre dostu inşa edilmeli!

Binalar enerji verimli ve çevre dostu inşa edilmeli!Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak düzenlemelere ve emisyon hedeflerine ilişkin konuşan İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, binalarda yalıtımla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 


Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak düzenlemelere ve emisyon hedeflerine ilişkin konuşan İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, binalarda yalıtımla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 

Binalar enerji verimli ve çevre dostu inşa edilmeli!

Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Mutabakat çerçevesinde binalarda enerji verimliliğine ilişkin tedbirlere de yer veren ‘Fit for 55’ paketini hayata geçirmesinin, binalarda yalıtım uygulamalarını çoğaltacağını dile getiren İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Isı yalıtımı, sağladığı enerji verimliliği ile dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip bir konu. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. Ülkemiz ekonomisi ve son kullanıcı için büyük önem arz eden ısı yalıtımı, hem cebimizi hem çocuklarımızın geleceğini korur” diye konuştu.

Yeşil Mutabakat çerçevesinde uygulamaya alınan ‘Fit for 55’ (Yüzde 55 hedefine uygunluk) paketinin, AB’nin 1990 seviyelerine kıyasla karbon salımını 2030'a kadar yüzde 55 oranında azaltma hedefiyle hayata geçirildiğini ifade eden İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Küresel ısınmaya karşı söz konusu hedeflere ulaşmak için binaların enerji verimli hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55 azaltılması hedefine ulaşmak için bina sektöründe emisyonların yüzde 60 oranında azaltılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.  

Ayrıca Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’yla ilgili genelge yayımlamasıyla beraber ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ oluşturulmasının, uyum sürecinde önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Emrullah Eruslu, yalıtım sektörünü temsil eden İZODER olarak, ilgili bakanlıklar tarafından devam ettirilen çalışmalara her türlü desteği sunmaya hazır olduklarına dikkat çekti. 

Binalar enerji verimli ve çevre dostu inşa edilmeli!

Türkiye’de 10 binadan 8’i enerji verimsiz

AB'nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ından ve karbondioksit emisyonlarının yüzde 36'sından binaların sorumlu tutulduğunun altını çizen Emrullah Eruslu, şöyle konuştu: 
“Türkiye’de 10 binadan 8’i enerji verimsiz. Küresel ısınmanın etkisiyle soğutmada tüketilen enerji katlanarak artıyor. Binalarımızı ısı yalıtımlı hale getirerek kışın ısıtma, yazın ise soğutma için harcanan enerji tüketimini düşürebilir, böylece atmosfere yayılan sera gazı salımını da azaltmış oluruz. Fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlayan standart ısı yalıtımı uygulamaları, çevresel sorunlar ile mücadelede en etkin uygulamalardan biridir.”

Emrullah Eruslu, İZODER’in binalarda yalıtım uygulamalarının fazlalaşmasına ilişkin sektöre ve topluma liderlik etmeyi sürdüreceğini belirterek, İZODER’in Şekerbank ile hayata geçirdiği EKOkredi kapsamında yapılan yalıtım uygulamaları ile bugüne kadar 142 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlandığına ve 341 bin ton karbondioksit salımının engellendiğine dikkat çekti.  

Binalar enerji verimli ve çevre dostu inşa edilmeli!

Binalarımız enerji verimli, çevre dostu olmalı

Türkiye’de bir metrekarelik bir alanın ısıtılması için harcanan senelik enerji miktarının gelişmiş ülkelerin çok üzerinde olduğuna vurgu yapan Emrullah Eruslu, “Gerek enerji verimliliği gerekse küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı belirlenen hedeflere ulaşmamız için daha kalın yalıtım malzemesi kullanarak verimlilik sağlamalıyız. Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U değerleri (ısıl geçirgenlik değeri) ile ülkemizde tavsiye edilen U değerlerini mukayese ettiğimizde, ülke olarak U değerlerimizin iyileştirilmesi gerekliliğini açıkça görüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı” dedi.

Binalara neden yalıtım yapılmalı?