Çukurova Balkon

BMY İnşaat Gıda Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

BMY İnşaat Gıda Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! BMY İnşaat Gıda Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

BMY İnşaat Gıda Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi, Burcu Özer tarafından 10 bin TL sermaye ile 31 Temmuz'da Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


BMY İnşaat Gıda Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi, Burcu Özer tarafından 10 bin TL sermaye ile 31 Temmuz'da Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde kuruldu.


BMY İnşaat Gıda Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. TELEKOMÜNİKASYON a. Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak.  b. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul,bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını,bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak.    Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. a) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek. b) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. c) Gerek 4875 Sayılı "Doğrudan yabancılar yatırım kanunu" gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili , ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. d) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek , devir ferağ etmek , kiraya vermek , kiralamak , gayri menkullerin üzerinde irtifak , intifa , sükna gayrimenkul mükellefiyeti , kat mülkiyeti , kat irtifakı , tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak , gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz , tevhid , parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak. e) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek , rehin , kefalet ve diğer teminatları vermek , ipotek , rehin , kefalet ve diğer teminatları almak , ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi , ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi.


BMY İnşaat Gıda Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi adres:Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Celalnuri Sokak, 1/3