Bursa Nilüfer'de üst hakkı tesisi kurularak kiralama ihalesi!

Bursa Nilüfer'de üst hakkı tesisi kurularak kiralama ihalesi!

Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığı, Gümüştepe Mahallesi'ndeki 19 bin 3 metrekarelik parsel üzerinde 15 yıl süreli üst hakkı tesisinin kurularak kiralanması işi ihale ediyor.


Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından Gümüştepe Mahallesi'ndeki 19 bin 3 metrekarelik parsel üzerinde 15 yıl süreli üst hakkı tesisinin kurularak kiralanması işi ihale dilecek. İhale 10 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

NİLÜFER GÜMÜŞTEPE ADRENALİN PARKI ÜST HAKKI TESİSİ KURULARAK
KİRAYA VERİLECEKTİR

Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından:
İŞİN ADI: 20.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 108.000,00 TL Geçici teminatlı, Gümüştepe Mah. Orhaneli yolu üzeri 5104 ada, 2-3-5 parsel ve 3688 ada 1 parsel üzerinde bulunan ve Belediyemizce hazırlanan ekli mimari avan projeye göre yapılacak olan 19.003,68 m² Nilüfer Gümüştepe Adrenalin Parkının 15 yıl süreli üst hakkı tesisinin kurularak kiralanması işi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 10.02.2021 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edecek şahısların;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
4) Vekâleten başvurularda vekâletname,

Bursa Nilüfer

5) Nüfus Cüzdan örneği,
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) 2021 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Vekâleten başvurularda vekâletname,
5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.