Bursa'da icradan 1 milyon 565 bin TL'ye satılık arsa ve bina!

Bursa'da icradan 1 milyon 565 bin TL'ye satılık arsa ve bina!

Bursa Yedinci İcra Müdürlüğü, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3170 ada, 7 parselde yer alan 52 bin 464 metrekare arsa vasıflı taşınmaz ile üzerindeki 6 blok binayı satışa sunuyorBursa Yedinci İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

BURSA YEDİNCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Dosya No: 2010/4202 TAL.

Satılmasına karar verilen Taşınmazın cinsi, kıymeti ve vasıfları

TAPU KAYDI: Bursa İli, Yıldırım ilçesi, Yunusemre Mahallesinde kain Yıldırım Tapu Sicil Müdürlüğünün 3170 ada 7 parsel sırasında kayıtlı, 52.464,53 m2 miktarında Arsa vasfında taşınmazın 11/2400 hissesi. (Tapu kaydında 240.44 m2 olarak belirlenmiştir.)

İMAR DURUMLARI: Yıldırım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/03/2011 tarih ve 2738- sayılı yazılarında; Bursa ili, Yıldırım ilçesi Yunusemre Man 3170 ada 1,2,4 ve 5 parseller ile 3171 ada 1 ve 2 parseller 3172 ada, 1,2 ve 3 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar uygulaması neticesinde (tevhid ), 3170 ada 7 parsel olarak tescil edilmiştir. Söz konusu Yunusemre Mahallesi 3170 Ada. 7 Parsel sayılı taşınmaz 1/1000 Ölçekli  Ankara  Yolu Kuzeyi 1.Bölge ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Ayrık nizam Hmax (Yükseklik): 24,50 mt (8 kat), E(Emsal).l,50 olan 10 metre. 5 metre ve 3 metre çekme mesaleri bulunan konut bölgesi inşaat alanında kalmaktadır. Yukarıda imar durumu belirtilen sözkonusu taşınmaza ilişkin onaylı imar planı sureti yazımız ekinde sunulmuştur, denilmektedir.

VASIFLARI: 11/2400 hissesi Müflis Uludağ Emlak inş. Tur. Rekl. Oto. Gıda San. ve T/c. Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz, Bursa ili, Yıldırım ilçesi sınırları dahilinde bulunan Yunusemre Mah. Vatan Cd N.316 adresindeki 52.464,53 m2 miktarlı hisseli parsel ile bu parsel üzerine ayrık nizam olarak yapılmakta olan sitenin 5 adet natamam bina inşaatından ibarettir.Taşınmaz, genellikle mesken niteliğinde olan kaçak, ruhsatsız.düzensiz ve bitişik nizam yapılaşmanın fazla olduğu, düşük veya orta gelir gruplarının yaşadığı mahalde ve Vatan Cd.ile 11 Eylül Bulvarının kesiştiği köşe arasında yer almaktadır. Parsel üzerinde ayrıca, hissedar Adem Karaman'a ait 2 katlı ve B.A.Karkas nitelikli 1 adet bina ile ahır, samanlık ve depo binalarından oluşan müştemilatları, hissedar Yaşar Orhan'a ait 2 katlı, ahşap nitelikli 1 adet bina olmak üzere 2 adet eski bina daha bulunmaktadır.Yeni bina inşaatlarına ise borçlu şirket tarafından 2007 yılında ruhsatlı olarak başlanılmış olup, taahhüt konusu proje tamamlanamadan 2008 yılında şantiye kapatılmıştır, Mimari projeler üzerinde yapılan incelemelere göre; borçlu (müflis) şirket tarafından söz konusu parsel üzerinde A B, C,D, E, F,G,I,J,K,L,M,N,0,P,R.S,T,U,V,Y,Z,A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1 ve H1 bloklar olmak üzere toplam 30 adet blok, 2 adet yönetim binası, 1 adet açık yüzme havuzu, 1 adet basketbol sahası, 2 adet voleybol sahası, 6 adet çocuk oyun sahası,açık otopark sahaları ve yeşil sahalardan müteşekkil site inşaatı yapımının planlandığı anlaşılmaktadır. Ancak, uzun süredir inşaat yönünden herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve faaliyetinin durmuş olduğu anlaşılan inşaat mahallinde (şantiyede) yapılan incelemelere göre, yukarıda belirtilen bloklardan sadece A,B,C1,D1,E1 ve Fİ bloklarının inşaatına başlanmış olduğu ve bu inşaatların natamam durumunda bırakıldığı, B1 Blok inşaatında temel kazısı ile kalıp, demir ve beton imalatlarının yapılmış olduğu. A1,F,G,I,K,L,M,N;0,R,S,T,U ve Z bloklarında sadece temel kazılarının yapılmış olduğu, C,D,E,J,P,V,Y,G1 ve H1 bloklarında ise inşaat ile ilgili olarak herhangi bir imalata başlanılmamış olduğu tespit edilmiştir. İçerisinde kalıp, demir ve beton imalatları bulunan 81 Bloğu da dahil olmak üzere toplam 15 adet blokta yapılan temel kazıları incelenmiş olup, aradan geçen zaman içerisinde kazı şevlerinde akma, kopma ve otlanmaların meydana geldiği, bu akma, kopma ve çevresel faktörler nedeni ile kazı tabanlarında da kısmi olarak toprak ve katı maddelerin birikmiş, yabani otların yetişmiş olduğu görülmüştür.Temellerin fiziksel yönden deformasyona maruz kalarak, zemin kotlarında ve ebatlarında değişikliklerin meydana gelmesi ve tüm bu olumsuzluklardan dolayı işlevini yitirmesi nedeni ile temel kazılar yapılmış olan blokların inşaat ve imalat olarak herhangi bir ekonomik değeri bulunmamaktadır.inşaatına başlanılmış ve natamam durumda bırakılmış olan A,B,C1,D1,E1 ve Fİ bloklarında yapılan incelemeler neticesinde ise, gerçekleştirilen imalatlar ile eksik bırakılan imalatlar tespit edilmiş olup, binaların görülen halihazır durumları, teknik ve fiziki özellikleri ile fiziki gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir.

A BLOK BİNASI: 2 bodrum + zemin +1 normal katlı olmak üzere toplam 4 Katlı ve B.A.karkas nitelikli olarak teşkil edilmekte olan binanın 2.bodrum katında 2 adet ortak alan (sığınak+depo), 1 bodrum katında 1 adet dükkan ile zemin katında 4 adet ve 1 normal katında 4 adet olmak üzere toplam 8 adet mesken nitelikli daire yapılması planlanmıştır.Daireler 3 adet oda, salon,antre,koridor,mutfak,banyo wc-lavabo ve 3 adet balkon bölümünden ibaret olup,ayrıca ebeveyn yatak odasında da banyo vvc-lavabo bolümü bulunmaktadır.Binanın toplam inşaat alanı 2.678,00 m2dir.

GERÇEKLEŞEN İMALATLAR: Binanın kazı, kalıp,demir ve beton imalattan tamamlanmıştır.Tüm dış duvarları betonarme perde, şeklinde yapılmış olan 2 bodrum katın tesviye dolguları, 1.bodrum katın iç ve dış tuğla duvarları ile kolonları alçı sıvaları, zemin ve 1 normal kattaki dairelerin iç ve dış tuğla duvarları, tavan ve duvarların alçı sıvaları, ıslak alanlardaki duvarların kaba sıvaları, çift camlı PVC profil olan balkon kapısı ile pencere çerçeveleri ile denizlik ve parapetlerin mermer kaplamaları yapılmıştır. Ancak, binanın balkon kapısı ile pencere çerçevelerinin bir kısmı bekleme zamanı içerisinde yerlerinden sökülmüştür. Elektrik tesisatı yönünden yapılan incelemelerde ise; tüm katların beton ve duvarları içerisinde olması gereken kablo borularının ve kabloların genellikle yerleştirilmiş, buatların tutturulmuş, sıva altı anahtar ve priz kasalarının takılmış olduğu görülmüştür.

EKSİK BIRAKILAN İMALATLAR.-Başlıca imalatlar olarak binanın çatısının teşkili, asansörünün montajı, 2 bodrum katın taban betonu ile duvar sıvaları ve boyaları, giriş ve iç Kapıları 1.bodrum katın duvar sıvaları ve boyaları, giriş ve iç kapıları, zemin ve normal katlardaki dairelerin duvar boyaları, seramik işleri, giriş ve iç kapılar ile mutfak tezgah ve dolapları yapılmamıştır.Elektrik tesisatı olarak bazı katlarda duvar kablo borularının ve kablolarının yerleştirilmediği, sıva altı anahtar ve priz kasalarının takılmadığı görülmüştür Ayrıca binanın kalorifer tesisatı, sıhhi tesisatı ve yangın tesisatı ile ilgili imalatlarda eksik durumdadır

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI: Yapılan genel değerlendirmelere göre; binanın fiziki gerçekleşme oranının % 50 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. B BLOK BİNASI :1 bodrum + zemin + 5 normal katlı olmak üzere toplam 7 katlı ve B.A.Karkas nitelikli olarak teşkil edilmekte olan binanın bodrum katında 3adet dükkan ile zemin katında 4 adet ve beher normal katında 4'er adet olmak üzere toplam 24 adet mesken nitelikli, daire yapılması planlanmıştır.Daireler 3 adet oda, salon.antre, koridor, mutfak,banyo, wc-lavabo ve 3 adet balkon bölümünden ibaret olup, ayrıca ebeveyn yatak odasında da banyo-wc-lavabo bölümü bulunmaktadır.Toplam inşaat alanı 3.615.00 m2'dir.

GERÇEKLEŞEN İMALATLAR: Binanın tüm kazı işleri ile bodrum, zemin ve 3 adat normal katın kalıp ve demir ve beton imalatlarının yanı sıra 4.normal katın sadece kolon ve kiriş kapıları yapılmış olup, aradan geçen zaman içerisinde deformasyona maruz kalan kalıpların fiziksel ve mukavemet Özelliklerini kaybetmiş olduğu görülmüştür. Zemin kat ile 1.ve 2.normal katların tuğla duvar imalatları tamamlanmıştır.Elektrik tesisatı yönünden yapılan incelemelerde ise, "Karkası ve duvarları tamamlanmış olan katlarda beton ve duvarların içerisinde olması gereken kablo borularının ve kabloların genellikle yerleştirilmiş, buatların tutturulmuş, sıva altı anahtar ve priz kasalarının takılmış olduğu görülmüştür.

EKSİK BIRAKILAN İMALATLAR: Başlıca imalatlar olarak 4 ve 5.normal katların betonarmesi, bina çatısının teşkili, asansörünün montajı, bodrum kattaki dükkan ve 3.normal kattaki dairelerin tuğla duvar imalatları, kaba inşaat yönünden hazır olan katların taban kaplamaları ile duvar sıvaları ve boyaları, seramik işleri, giriş ve iç kapıları ile mutfak tezgah ve dolapları yapılmamıştır. Elektrik tesisatı olarak bazı katlarda duvar kablo borularının ve kablolarının yerleştirilmediği, sıva altı, anahtar ve priz kasalarının takılmadığı görülmüştür. Ayrıca binanın kalorifer tesisatı.sıhhi tesisatı ve yangın tesisatı ile ilgili imalatlar da eksik durumdadır.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI: Yapılan genel değerlendirmelere göre,- binanın fiziki gerçekleşme oranının %11 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

C1 BLOK BİNASI: Bodrum+zemin+ 5 normal katlı olmak üzere toplam 7 katlı ve B.A.Karkas nitelikli olarak teşkil edilmekte olan binanın bodrum katında kapıcı dairesi ve sığınak zemin katında 4 adet ve beher normal katında 4'er adet olmak üzere toplam 24 adet mesken nitelikli daire yapılması planlanmıştır. Daireler, 3 oda,salon,antre,koridor,mutfak,banyo,wc-lavabo ve 3 adet balkon bölümünden ibaret olup, ayrıca ebeveyn yatak odasında da banyo-wc-lavabo bölümü bulunmaktadır.Toplam inşaat alanı 3.615,00 m2'dir. 

GERÇEKLEŞEN İMALATLAR: Binanın tüm kazı işleri ile bodrum ve zemin katın kalıp,demir ve beton imalatlarının yanı sıra 1 .normal katın sadece kolon ve kiriş kalıpları kısmen yapılmış olup, aradan geçen zaman içerisinde deformasyona maruz kalan kalıpların fiziksel ve mukavemet özelliklerini Kaybetmiş olduğu görülmüştür.Elektrik tesisatı yönünden yapılan incelemelerde ise karkası tamamlan mış olan katlarda, beton içerisinde olması gereken kablo borularının genellikle yerleştirilmiş olduğu görülmüştür.

EKSİK BIRAKILAN İMALATLAR: Bodrum ve zemin katların 8 A.KarkaS imalatı haricinde C1 blok binasında inşaat, imalat, elektrik ve tesisat yönünden yapılmış her hangi bir imalat tespit edilememiştir.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI: Yapılan genel değerlendirmelere göre, binanın fiziki gerçekleşme oranının %11 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

D1 BLOK BİNASI: 1 Bodrum+zemin+5 normal katlı olmak üzere toplam 7 katlı B.A. Karkas nitelikli olarak teşkil edilmekte olan binanın bodrum katın¬da kapıcı dairesi ve sığınak, zemin katında 4 adet ve beher normal katında 4 er adet olmak üzere toplam 24 adet mesken nitelikli daire yapılması planlanmıştır. Daireler 3 adet oda, salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc-lavabo ve 3 adet balkon bölümün¬den ibaret olup, ayrıca ebeveyn yatak odasında da banyo-wc-lavabo bölümü bulunmaktadır Toplam inşaat alanı 3.615.00 m2.dir.

GERÇEKLEŞEN İMALATLAR :Normal katın sadece kolon ve kiriş kalıpları kısmen yapılmış olup, aradan geçen zaman içerisinde deformasyona maruz kalan kalıpların fiziksel ve mukavemet özelliklerini kaybetmiş olduğu görülmüştür. Elektrik tesisatı yönünden yapıları incelemelerde ise karkası tamamlanmış katlarda beton içerisinde olması gereken kablo borularının genellikle ye erleştirilmiş olduğu görülmüştür.

EKSİK BIRAKILAN İMALATLAR: Elektrik ve tesisat yönünden yapılmış herhangi bir imalat tesbit edilememiştir.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI: Binanın tüm kazı işleri ile bodrum ve zemin katın kalıp, demir ve beton imalatlarının yanı sıra 1 nci normal katın sadece kolon ve kiriş kalıpları kısmen yapılmış olup, aradan geçen zaman içerisinde deformasyona maruz kalan kalıpların fiziksel ve mukavemet özelliklerini kaybetmiş olduğu görülmüştür. Elektrik tesisatı yönün¬den yapılan incelemelerde ise; karkası tamamlanmış katlarda beton içerisinde olması gereken kablo borularının genellikle yerleştirilmiş olduğu görülmüştür. EKSİK BIRAKILAN İMALATLAR: Bodrum ve zemin katlarının B.A. Karkas imalatının haricinde, Dİ Blok binasında inşaat, imalat, elektrik ve tesisat yönünden yapılmış herhangi bir imalat tesbit edilememiştir.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI: Yapılan genel değerlendirmelere göre binanın fiziki gerçekleşme oranının %11 seviyesinde olduğu tesbit edilmiştir. El BLOK BİNASI: 1 Bodrum + zemin + 5 normal katlı olmak üzere toplam 7 katlı ve B.A.Karkas nitelikli olarak teşkil edilmekte olan binanın bodrum katında kapıcı dairesi ve sığınak.zemin katında 4 adet ve beher normal katında 4'er adet olmak üzere toplam 24 adet mesken nitelikli daire yapılması planlanmıştır.Daireler 3 adet oda, salon, antre, koridor, mut¬fak, banyo, wc-lavabo ve 3 adet balkon bölümünden ibaret olup, ayrıca ebeveyn yatak odasında da banyo-wc-lavabo bölümü bulunmaktadır. Toplam inşaat alanı 3.615,00. m2'dir.

GERÇEKLEŞEN İMALATLAR: Binanın tüm kazı işleri ile bodrum ve zemin katın kalıp,demir ve beton imalatlarının yanı sıra bodrum katın tuğla duvarları ile 1. normal katın sadece kolon,kiriş ve döşeme kalıpları yapılmış olup, aradan geçen zaman içerisinde deformasyona maruz kalan kalıpların fiziksel ve mukavemet özelliklerini kaybetmiş olduğu görülmüştür.Elektrik tesisatı yönünden yapılan incelemelerde ise karkası tamamlanmış olan katlarda beton içerisinde olması gereken kablo borularının genellikle yerleşmiş olduğu görülmüştür

EKSİK BIRAKILAN İMALATLAR: Bodrum ve zemin katlarının B.A.Karkas ve bodrum kattaki tuğla duvar imalatı haricinde. El blok binasında inşaat, imalat, elektrik ve tesisat yönünden yapılmış herhangi bir imalat tespit edilememiştir. FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI: Yapılan genel değerlendirmelere göre; binanın fiziki gerçekleşme oranının %12 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Fİ BLOK BİNASI: 1 Bodrum +zemin + 5 normal katlı olmak üzere toplam 7 katlı ve B A. Karkas nitelikli olarak teşkil edilmekte olan binanın bodrum katında kapıcı dairesi ve sığınak.zemin katında 4 adet ve beher normal katında 4'er adet olmak üzere toplam 24 adet mesken nitelikli daire yapılması planlanmıştır. Daireler 3 adet oda,salon,antre, koridor.mut-fak,banyo, wc-lavabo ve 3 adet balkon bölümünden ibaret olup. ayrıca ebeveyn yatak odasında da banyo-wc-lavabo bölümü bulunmaktadır. Toplam inşaat alanı 3.615,00 m2'dir.

GERÇEKLEŞEN İMALATLAR: Binanın tüm kazı işleri ile bodrum ve zemin katın kalıp, demir ve beton imalatlarının yanı sıra her 2 katın da tuğla duvar imalatları yapılmıştır Elektrik tesisatı yönünden ise yapılan incelemelerde; karkası tamamlanmış olan karlarda beton içerisinde olması gereken kablo borularının genellikle yerleştirilmiş olduğu görülmüştür.

EKSİK BIRAKILAN İMALATLAR: Bodrum ve zemin katların B.A.Karkas ve tuğla duvar imalatları haricinde, Dİ blok binasında
inşaat,imalat,elektrik ve tesisat yönünden yapılmış herhangi bir imalat tespit edilememiştir. FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI:
Yapılan genel değerlendirmelere göre; binanın fiziki gerçekleşme oranının %12 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Müflis şirketin pay sahibi olduğu 11/2400 hisseli borçlu (müflis) şirkete ait bina inşaatlarının mahalli durumları, halihazır durumları, teknik oranları ve fiziki gerçekleşme oranları tespit edilmiş olup, 2010 yılı birim fiyatları ile yapılan taşınmaza ait kıymetlendirmeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
A blok binası 513.171.75 TL
B blok binası 415.634,61 TL
C1 blok binası 152.399,35 TL
D1 blok binası 152.399,35 TL
E1 blok binası 166.253,84 TL
F1 blok binası 166.253,84 TL

KIYMETLER GENEL TOPLAMI 1.565.112,74 TL
Müflis Uludağ Emlak İnşaat Turizm Reklamcılık Otomotiv Gıda san ve Tic.Ltd.Şti.nin 11/2400 hissesine isabet eden kısım (Arsa payı dahil inşaatlardaki hisseleri ile birlikte) Toplam 73.305,18 TL üzerinden satışa çıkarılacaktır. TAŞINMAZIN DEĞERİ: 73.305,18 TL

1 Satış; 06.05.2011 günü saat 14:00-14:15 arasında Bursa 7.icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile ikinci artırma 16,05.2011 günü.Bursa 7 icra Dairesinde saat 14:00-14:15 arasında yapılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen bedelin %40'ını bulması ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi satış bedelinden, Damga Vergisi.Tapu Harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Katma Değer Vergisi alıcıya aittir.

3- ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse I.İ.K. 133 maddesi gereğince İhale feshedilir İki hale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bu örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, I.İ.K 127. Maddesi gereğince Tebligat yapılamayan ilgililere, işbu gazete ilanının tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2010/4202 Tal. Sayılı Dosya numarası ile Dairemize başvurmaları rica olunur. 24.03.2011
(İc İf.K. 126) (+) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com