Büyükçekmece'de icradan 8.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Büyükçekmece'de icradan 8.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Büyükçekmece'de icradan 8.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Büyükçekmece 1. Satış Memurluğu, İstanbul Büyükçekmece'deki 2 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin bedeli 8 milyon 308 bin TL olarak belirlendi.


Büyükçekmece 1. Satış Memurluğu, İstanbul Büyükçekmece'deki 2 arsayı 8 milyon 308 bin TL'ye satıyor.T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Büyükçekmece ilçe, 469 Ada No, 6 Parsel No, BÜYÜKÇEKMECE Mahalle/Mevkii, ÇAMAŞIRDERE Köyü, Satışa konu taşınmazlar tapunun Büyükçekmece ilçesi Çamaşırdere Mevkii 11.424,08 metrekare miktarlı 469 ada 4 parsel ile 30.396,22 metrekare miktarlı 469 ada 6 parsel sayılı tarlalar olup adres olarak Eskice-Karaağaç yolu ile irtibatlı Mehmet Yeşilgül .Caddesi üzerinde yer alan Valle Locus Sitesi Güneyi yoldan güneye doğru 1. ve 3. tarlalardır. 469 ada 4 parsel numaralı tarlanın fiili durumu satışa konu 469 ada 4 parsel sayılı tarla yeni sürülmüştür. Üzerinde yapılaşma bulunmamaktadır. Doğu cephesinden Valle Locus sitesine komşudur.


469 ada 6 parsel numaralı tarlanın fiili durumu satışa konu 469 ada 4 parsel sayılı tarla yeni sürülmüştür. Üzerinde yapılaşmalar bulunmamaktadır. Kuzey-doğu cephesinden Valle Locus Sitesine komşudur.

Taşınmazlara iki ayrı yönden ulaşım imkanı dahilindedir. Bunlardan ilki E-5 TEM otoyolları arası Hadımköy bağlantı yolundan Büyükçekmece gölüne doğru asfalt yolla diğeri Büyükçekmece stat yolunun devamında Eskince Gürman Çiftliği bağlantılı asfalt yoldur. Bu iki yolla da hem E5 hem TEM katılımları mümkündür. Taşınmazlar ilçe merkezine ve semt merkezine uzak mesafede kalmakta olup ulaşım imkanı özel araçlarla imkan dahilindedir. Altyapısı mevcut değildir. Belediye hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Elektrik, su, doğal gaz mevcut değildir. 


Adresi : Adres olarak Eskice-Karaağaç yolu ile irtibatlı Mehmet Yeşilgül Caddesi üzerinde yer alan Valle Locus Sitesi Güneyi yoldan güneye doğru l.ve 3.tarlalardır. 


Yüzölçümü : 30.396,22 metrekare


İmar Durumu : Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 01/06/2016 tarihli imar durum yazısına göre


Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi 469 ada 4 ve 6 parsellerin Büyükçekmece Göl Havzası kısa mesafeli koruma alanında kalmakta olduğu 13/06/2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanı planlandığı belirtilmiştir.


Kıymeti : 6.079.244,00 TL

KOV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 27/01/2017 günü 15:30- 15:40 arası 

2. Satış Günü : 27/02/2017 günü 15:30- 15:40 arası


2 NO’LU TAŞINMAZIN :

Özellikleri : İstanbul ili, Büyükçekmece ilçe, 469 Ada No, 4 Parsel No, BÜYÜKÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Mevkii, ÇAMAŞIRDERE Köyü, Satışa konu taşınmazlar tapunun 3 Büyükçekmece ilçesi Çamaşırdere Mevkii 11.424,08 metrekare miktarlı 469 ada 4 parsel ile 30.396,22 metrekare miktarlı 469 ada 6 parsel | sayılı tarlalar olup adres olarak Eskice-Karaağaç yolu ile irtibatlı Mehmet Yeşilgül Caddesi üzerinde yer alan Valle Locus Sitesi Güneyi yoldan güneye doğru 1 .ve 3.tarlalardır. 469 ada 4 parsel numaralı tarla durumu satışa konu 469 ada 4 parsel sayılı tarla yeni sürülmüştür. Üzerinde yapılaşma bulunmamaktadır. Doğu cephesinden Valle Locus sitesine komşudur. 469 ada 6 parsel numaralı tarlanın fiili durumu satışa konu 469 ada 4 parsel sayılı tarla yeni sürülmüştür. Üzerinde yapılaşmalar bulunmamaktadır. Kuzey-doğu cephesinden Valle Locus Sitesine komşudur. Taşınmazlara iki ayrı yönden ulaşım imkanı dahilindedir. Bunlardan ilki E-5 TEM otoyolları arası Hadımköy bağlantı yolundan Büyük çekmece gölüne doğru asfalt yolla diğeri Büyükçekmece stat yolunun devamında Eskince Gürman Çiftliği bağlantılı asfalt yoldur.Bu iki yolla da hem E5 hem TEM katılımları mümkündür. Taşınmazlar ilçe merkezine ve semt merkezine uzak mesafede kalmakta olup ulaşım imkanı özel araçlarla imkan dahilindedir. Alt yapısı mevcut değildir. Belediye hizmetlerinden yararlanamamak tadır. Elektrik, su, doğalgaz mevcut değildir.


Adresi : Adres olarak Eskice-Karaağaç yolu ile irtibatlı Mehmet Yeşil gül Caddesi üzerinde yer alan Valle Locus Sitesi Güneyi yoldan güneye doğru 1 .ve 3. tarlalardır. 


Yüzölçümü : 11.424,08 metrekare

İmar Durumu : Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye

Başkanlığının 01/06/2016 tarihli imar durum yazısına göre Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi 469 ada 4 ve 6 parsellerin Büyükçekmece Göl Havzası kısa mesafeli koruma alanında kalmakla olduğu 13/06/2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanı planlandığı belirtilmiştir.


Kıymeti ; 2.284.816,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 27/01/2017 günü 16:00 -16:10 arası

2. Satış Günü : 27/02/2017 günü 16:00 - 16:10 arası


Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/10/2016