C Kare Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

C Kare Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! C Kare Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

C Kare Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Büyükçekmece'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Can Bayram ve Cihan Pişkin tarafından kuruldu.C Kare Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Büyükçekmece'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Can Bayram ve Cihan Pişkin tarafından kuruldu.

C Kare Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
MÜHENDİSLİK a) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. b) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar için mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. MAKİNE VE TEÇHİZAT a) Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının rutin muayenelerini , bakımını,kontrolünü ,alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak. b) Mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı olan mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri DEMİR-ÇELİK a) Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Gerek yurt içi, gerekse yurt dısı bankalardan her çesit kredi talebinde bulunabilir, gerekli sözlesme ve kambiyo taahhütlerini asıl borçlu, kesideci, avalist, müsterek borçlu müsterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir, Sirket ayrıca sahibi bulundugu veya bulunacagı, bilcümle tasınır ya da tasınmaz mallarını, gemi ve sair deniz tasıtlarını veya uçak ve sair hava tasıtlarını, maden ve maden isletme ruhsatı ve cevherlerini, hisse senedi, hak, alacak, markalarını ve bununla sınırlı olmamak üzere rehin tesis edilebilecek her tür enstrümanlarını, kısmen veya tamamen, gerek sirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kisinin ( gerçek kisi, özel/resmi kisi, kurum, kurulus ve sair ) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kisi lehine ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir, yine Sirket ayrıca,gerçek veya tüzel üçüncü kisilerin borçları için diledigi miktar, sekil, tür ve sartlarda her tür kefalet, aval ve garanti verebilir, bunun için imzalanması gerekli bilcümle sözlesme,kambiyo senedi, taahhütnameyi ve sair belgeleri imzalayabilir.

Adres: Güzelce Mh.Gökhan Sk. No:10/1 Büyükçekmece