12 / 08 / 2022

Çanakkale'de 8.3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Çanakkale'de 8.3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Yapıldak Köyü'nde yer alan gayrimenkul 8 milyon 339 bin 718 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Yapıldak Köyü'nde bulunan gayrimenkul vasıflı taşınmaz icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 8 milyon 339 bin 718 TL bedel isteniyor. 

Özellikleri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Yapıldak Köyü, 2722 Parsel, Taşınmaz Yapıldak köyü sınırlarında olup yapıldak köyüne çok yakın ve önceki Çanakkale -Bursa Devlet Karayolu üzerinde yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde çok sayıda tarla ve meyve bahçeleri ile köy yerleşik alanı bulunmaktadır. Taşınmazın ulaşım sorunu olmayıp topoğrafik olarak düzdür. Taşınmazın Yapıldak köyü 1/1000 ölçekli mevzii imar planında olduğu ve bu planda soğuk hava deposu alanında kaldığı ve ayrıca bu parsele ait 28/10/2011 tarih ve 286 sayılı yapı ruhsatı ve 20/06/2012 tarih ve 47 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlediği belirlenmiştir.

Kıymeti : 8.339.718,80 TL
1. Satış Günü : 03/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 28/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Çanakkale Adalet Sarayı 2.icra Müdürlüğü Merkez/ÇANAKKALE

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir
.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7932 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/02/2018