Çankırı ve Sivas'ta adalet sarayı yaptırılacak!

Çankırı ve Sivas'ta adalet sarayı yaptırılacak! Çankırı ve Sivas'ta adalet sarayı yaptırılacak!

Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Çankırı ve Sivas'a adalet sarayı inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtıİhaleler, "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.

Sivas Adalet Sarayı inşaatının ihalesi, 23 Mart, Çankırı Adalet Sarayı inşaatının ihalesi ise 24 Mart 2010 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sivas Adalet Sarayının inşaat ihalesinde işin süresi, 600 gün, Çankırı Adalet Sarayının inşaat ihalesinde işin süresi 500 gün olarak belirlendi.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihalelere sadece yerli firmalar katılabilecek.

İhaleye ait şartname, her ihale için ayrı bedel ödenerek Adalet Bakanlığından satın alınabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.
AA