Canyol Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Canyol Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!Canyol Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, Ahmet Zeki Yolbulan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Can Uslucan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 1 milyon TL sermaye ile 8 Mart'ta Maltepe'de kuruldu.


Canyol Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, Ahmet Zeki Yolbulan Yönetim Kurulu Başkanlığı, Can Uslucan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İbrahim Cenk Uslucan ve Murat Yolbulan Yönetim Kurulu Üyeliklerinde 1 milyon TL sermaye ile 8 Mart'ta Maltepe'de kuruldu.


Canyol Yatırım İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o)Her türlü inşaat malzemeleri, sıhhi tesisat, vitrifiye malzeme, seramik, inşaat demiri, kum,  çakıl, çimento, tuğla ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım, satım ve ticaretini yapmak.    ö)Hazır beton tesisler kurmak, hazır beton üretmek ve kullanım yerlerine dağıtmak. p)Tesis ve işletmeleriyle ilgili olarak her türlü çimento ve agregaların alımını, satımını yapmak. Taş ocağı ve kum çakıl ocakları satın almak veya kiralamak, işletme ruhsatlarını çıkarmak, gerekli tesisleri kurarak işletmek, üretilen maddeleri kullanma yerlerine nakletmek veya satmak. r)Her türlü kara nakil vasıtalarının, otomobillerin, arazi taşıtlarının, kamyonların, kamyonetlerin, otobüslerin, minibüslerin ithalatını, ihracatını, yurtiçi alım ve satımını, kısa veya uzun süreli kiralamasını yapmak.  s)Her türlü ahşap, metal, plastikten mamul  mobilyaların, aksesuarların, resimlerin, resim çerçevelerinin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım, satım ve ticaretini yapmak. t)Konusu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, malzeme ve mamullerin ithali, ihracı, dahili ticareti, komisyonculuğu, acenteliği, mümessillik ve bayiliğini yapmak ve yaptırmak. u)Çalışma konusu ile ilgili makineleri, nakil vasıtalarını, tesisat ve teçhizatı satın almak,  kiralamak, ithal etmek ve bunları icabında satmak. v)Çalışma konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, ipotek etmek ve almak, irtifa ve intifa hakları tesis ve tescil ettirmek, terkin ettirmek, kat karşılığı, temlik, trampa, irtifa hakkı, üst hakkı, ifraz, tevhit, izale-i şüyuu, cins tashihi işlem ve haklarını tesis etmek, ettirmek, yapmak, bedelli veya bedelsiz yeşil alana terke etmek,yola terk etmek, ihdas etmek. y)Çalışma konusu ile ilgili atölye, depo, sınai ve ticari üniteler kurmak bunları işletmek, kiraya vermek, kiralamak, satın almak ve satmak, Türkiyede ve yurt dışında mukim şahıs, şirket ve kurumlar ile her türlü ortaklıklar kurmak, şirketlerin esham ve tahvillerini satın almak, aracılık yapmamak şartıyla satmak.


Canyol Yatırım İnşaat Anonim Şirketi adres: Maltepe, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi 52/12