CCT Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

CCT Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

CCT Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Cenan Can Tekin, Ahmet Ruhi Tekin tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 11 Aralık'ta Baby Giz Plaza'da kuruldu.


CCT Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Cenan Can Tekin, Ahmet Ruhi Tekin tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 11 Aralık'ta kuruldu. 


CCT Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Anonim Şirketi iş konusu; 1.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler,  depolar,  soğuk  hava depoları,  villa  tatil  köyleri,  devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgelerindeki gayrimenkulleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman,  iş yeri, arsa, arazi  gibi gayrimenkulleri  almak, satmak,satın almak,  kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.  Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları  ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2.Şirket her türlü taşınmaz mülk edinebilir, taşınmaz satışı yapabilir. Ayrıca gayrimenkulle ilgili her türlü iş, imalat yapım, ihale, iştirak, taahhüt, satış, alım, İpotek, yatırım, arazi geliştirme ortak girişiminde bulunma, İmar çalışması, danışmanlık, garantörlük kiralama ve her türlü pazarlama işlemleri, yapabilir. Her türlü bina, arsa, temin alım, satım, ihale, inşaat, proje, garantörlük, imar çalışması, danışmanlık, Kiralama, veya pazarlaması yapabilir, yaptırabilir. iş birliği yapabilir, taşeronluk ve müteahhitlik hizmetleri sağlayabilir, ve bu işler için başka şahıs ve veya şirketlerle iş birliğine gidebilir. Bununla ilgili personel eğitimi, AR-GE ve diğer teknik eğitimleri verebilir. konusu ile ilgili her türlü ithalatı ve ihracatı yapabilir. 3.Şirket başvuru kılavuzlarını, ipotek belgelerini ve kredi poliçelerini hazırlama ve işleme koyma dahil ipotek akitlerini ve uzun vadeli finansman düzenlemeleri oluşturabilir. 4. Şirket taşınır veya taşınmaz mal satmak, kiraya vermek, taşınır veya taşınmaz mal satın almak veya kiralamak isteyenlere her türlü aracılık hizmetlerini yapabilir , bu konularda ihale yapabilir veya yaptırabilir, taşınır veya taşınmaz mal kiralayabilir.    5. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut ve toplu konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 6.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, devremülk ve devre tatil inşa etmek ve kiraya vermek ve işletmek. 7.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 8. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 9. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 10. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 11.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 12. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, Uygulamalarını yapmak. 13.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 14.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer,fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 15.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, Proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 16.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon Planlarının yapımı. 17.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 18.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 19.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini Yapmak, Her türlü nalburiye işleri yapmak. 20.  Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro.


CCT Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Anonim Şirketi adres: Sarıyer, Maslak Mahallesi, Baby Giz Plaza, No:1 Kat:15 Daire:55/56.