07 / 07 / 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 11 gayrimenkul satıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 11 gayrimenkul satıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 gayrimenkulün satışı için ilan yayınladı...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu Parsel üzerindeki 531528 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Merkez-121396 Ticaret Sicil No ile  İzmir  Ticaret Odasına kayıtlı 475 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No: 2389, Oda Sicil No: 6109) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada,  Ankara  4. İdare Mahkemesi’nin 21.02.2013 tarihli ve E.2012/1805 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.01.2012 tarihli ve 28167 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No: 2389, Oda Sicil No: 6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 17.06.2013 tarih ve 5369 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5653/1/1-1

—————

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 24 pafta, 5057 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 05.03.2013 tarih ve E.2011/2639-K.2013/360 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.06.2011 tarih ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659 hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 17.06.2013 tarih ve 5370 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5653/2/1-1

—————

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Teknikeri Ali Rıza YILMAZ (T.C. NO: ***********) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 26.04.2013 tarihli ve E.2012/1479-K.2013/593 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Teknikeri Ali Rıza YILMAZ (T.C. NO: ***********) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.06.2013 tarih ve 5364 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5653/3/1-1

—————

764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 22.11.2012 tarihli ve 8409 sayılı Oluru ile iptal edilmiş olan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 19.04.2013 tarihli ve E.2013/90 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali’ işleminin yürütmesi Bakanlık Makamının 28.05.2013 tarihli ve 4838 sayılı Oluru ile durdurulmuş, 08.06.2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Ancak, 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, Mahkemenin İptal Kararına konu edilenlerin dışında, 05.02.2013 tarihli ve 818 sayılı Makam Oluru doğrultusunda 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de, 27.02.2013 tarihli ve 1344 sayılı, 05.03.2013 tarihli ve 1597 sayılı Makam Olurları doğrultusunda 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 3 (üç) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5433 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/1/1-1

—————

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Yayla Mahallesi, 30 pafta, 7386 parsel üzerindeki 577174 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No:12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Selman Farısi YAZICI’nın (İnşaat Mühendisi,Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:69237) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 09.05.2013 tarihli ve 28642 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5434 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/2/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5585 ada 22 parsel üzerindeki, 248217 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf KESKİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1843, Oda Sicil No:7025), Nevzat ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1568, Oda Sicil No:6024), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942) ve Özgüç ZENGİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64855) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5435 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/3/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5585 ada 22 parsel üzerindeki, 248215 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf KESKİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1843, Oda Sicil No:7025), Nevzat ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1568, Oda Sicil No:6024), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942) ve Özgüç ZENGİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64855) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5436 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/4/1-1

—————

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 7920 ada 18 parsel üzerindeki 182450 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kamil SAZAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6152, Oda Sicil No: 18737), Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Mustafa ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239) ve Ramazan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1357, Oda Sicil No:18207) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.01.2013 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5438 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/5/1-1

—————

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 10806 ada 02 parsel üzerindeki 190245 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kamil SAZAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6152, Oda Sicil No: 18737), Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Mustafa ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239) ve Ramazan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1357, Oda Sicil No:18207) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 19.06.2013 tarihli ve 5438 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5437 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/6/1-1

—————

Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya ilçesi, 1727 ada 5 parsel üzerindeki 93633 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6982 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 24 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti. ile Mustafa ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:731, Oda Sicil No: 16352) ve Mustafa TEKELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 56732) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.02.2011 tarihli ve 27848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5439 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/7/1-1

—————

Mersin Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (f) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 1., 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 34378 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Şevki Kemal SEZİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17691, Oda Sicil No:19009), Derya OĞUZ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28739) sorumlu denetim elemanları Hüseyin GÖZAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18418, Oda Sicil No: 25090), Haldun ALPTEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17206, Oda Sicil No: 2693), Murat DABİS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11994, Oda Sicil No: 9278), Derya OĞUZ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28739) ve Mehmet Ruhi YÜKSEL’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17778) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5440 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5654/8/1-1