Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm için genel müdür arıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm için genel müdür arıyor!

Bakanlık bünyesinde Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kuruluyor. 400 milyarlık projeyi yönetecek isim için arayışlar da başladı


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de başlatılması için talimat verdiği Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kuruyor. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yaklaşık 400 milyara mal olması beklenilen projeyi yönetmesi için Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürü olan Vedat Gürgen’i ataması bekleniyor. Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen ‘Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine dair kanun tasarısı’ Bakanlar Kurulu’nda imzaların tamamlanmasıyla Meclis’e sunuldu. Kentsel Dönüşüm Yasası’nın geçmesiyle birlikte yeni Genel Müdürlüğün hemen kurulması planlanıyor. Yeni Genel Müdürlük, Türkiye genelinde başlatılacak olan 400 milyar TL’lik kentsel dönüşüm projelerini tek elden ilan edecek ve yönetecek.

Binlerce kişi iş imkanı elde edecek

400 milyar TL’yi yönetecek olan Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün aynı zamanda binlerce vatandaşa da istihdam kapısı olması bekleniyor. Proje kapsamında Genel Müdürlük ikna kabiliyeti olan sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı çalıştırmak için sözleşmeli personel alacak.

Süper müdüre süper yetkiler

 Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman, mera dışına çıkarılan alanlara iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarını yaptırmak.

 Afet riski altındaki yapılar ile imar mevzuatına ve plana aykırı yapıların ve bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yaptırmak.

 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun ek 7‘nci maddesi çerçevesinde uygulama yapmak ve bunlara ilişkin dönüşüm, yenileme ve transfer alanları geliştirmek.

 Kentsel dönüşüm projeleri uygulanacak olan alanların tespiti ile Belediye Kanunu’nun 73‘üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili işlemleri yürütmek.

 Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölge ve alanlardaki yapıların tespitini yapmak. Arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak; kentsel dönüşüm uygulaması ile ilgili hak sahipliği, uzlaşma, kamulaştırma, paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznini verme, kat mülkiyeti tesisi ile tescili ve imar hakkı transferi iş ve işlemlerini yürütmek.

AHMET FATİH ERTURAN / Star