Çizgi Yapı Mimarlık Mühendislik Harita İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Otomotiv Tek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. kuruldu!

Çizgi Yapı Mimarlık Mühendislik Harita İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Otomotiv Tek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. kuruldu!

Çizgi Yapı Mimarlık Mühendislik Harita İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Otomotiv Tek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. bugün Silivri’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Özcan Yatmaz tarafından kuruldu.


Çizgi Yapı Mimarlık Mühendislik Harita İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Otomotiv Tek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. bugün Silivri’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Özcan Yatmaz tarafından kuruldu.

Çizgi Yapı Mimarlık Mühendislik Harita İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Otomotiv Tek.San.Ve Tic.Ltd.Şti. konusu:

1. MİMARLIK-MÜHENDİSLİK - -Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimive uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametrimühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, herhangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi vearsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi,aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yerkontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmetivermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi,plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. -Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 1 -SERBEST HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN YAPILMASI 2-HARİTA, MAKİNA, ELEKTRİK, İNŞAAT, MİMARLIK, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ PLAN PROJENİM YAPILMASI VEYA BİR KISMININ SAİR ŞAHIS VE KURULUŞLARA YAPTIRILMASI şehir planlamacılığı hizmetleri; A- Müşavirlik Hizmetleri : Her türlü şehir planlaması, avan projeleri, her ölçekte imar planları, master plan programları, fizibilite yapımı, danışmanlık etüt, araştırma, plan-proje laboratuar ve bilgisayar merkezleri tesisi, modern teknik gelişmelerden yararlanarak çevre sağlığı standartlarının arıtma tesislerine ilişkin yeni inşaat metotlarının araştırılması, etüt, projelendirilmesi, müşavirliğini yağmak veri toplama, kaynaklarının kullanımı, inşaat metotlarının ve inşaat kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve benzeri konularda danışmanlık yapmak. B- Mühendislik Hizmetleri : Arazi kullanımı, arsa imar haritacılık, toplu yerleşim planları, bulvar, anayol, cadde, sokak, meydan vb. tanzimi trafik düzenlemesi, ulaşım planları, altyapı, içme suyu şebekeleri ve arıtılması, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması, atılması, toplu konut ve benzeri konularda planlama ve projelendirme hizmetleri vermek. Şirket konuları ile ilgili proje, plan teknik hesapları, teknolojik yenileme çalışmaları ile ilgili olarak mühendislik, mimarlık hizmetleri vermek, onarım, restorasyon, inşaat taahhüt konularında mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde bulunmak. 2. İNŞAAT-TAAHHÜT -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 Adres: Mimar Sinan Mh.Alipaşa Cd. N.41/2 Silivri