Çorum Belediyesi'nden satılık arsa!

Çorum Belediyesi'nden satılık arsa!Çorum Belediyesi, Çepni mahallesinde yer alan arsayı yeniden satışa çıkardı.


Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait, Çepni mahallesinde yer alan ticaret alanı işaretli taşınmaz kapalı teklif artırma usulü ile yeniden satışa çıkartıldı.

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklama şu şekilde; “Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Çepni Mahallesi’nde bulunan 19-K-1-A pafta 4456 ada 1 parsel de bulunan 2298,05 m2’likarsa 2886 sayılı devlet ihale kanununun35/a. Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartname dahilinde satışa çıkartılmıştır. Ticaret alanı işaretli arsayı satın almak isteyen istekliler ihale şartnamesini Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edebilirler. İhale 31Ağustos 2018 Cuma günü saat 14.30’da Çorum Belediyesi 5.katta bulunan ihale salonunda encümen huzurunda gerçekleştirilecektir”