çorum'da icradan 2 milyon 377 bin TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

çorum'da icradan 2 milyon 377 bin TL'ye satılık akaryakıt istasyonu! çorum'da icradan 2 milyon 377 bin TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

çorum 3. İcra Müdürlüğü, çorum İli, Merkez İlçesi, Sıklık Mahallesi, 163 ada, 7 parselde yer alan 4 bin metrekare alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve üzerindeki şžen Otomotiv Petrol Gıda Tüketim Mad. İnş. Nak. Tic. ve San. A.şž'ye ait akaryakıt ve lpg istasyoçorum 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. çORUM 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2009/5197 ESAS

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosya borcundan dolayı aşağıda tapu kaydı, cinsi ve kıymeti yazılı bulunan taşınmaz açık arttırma sureti ile satışa çıkartılmıştır. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAPU KAYDI: çorum - Merkez - Sıklık Mah. cilt:2 - sayfa: 131 - ada:163 - parsel:7 de kayıtlı 4.004,56 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazdır.

İMAR DURUMU ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satışı istenilen borçlu şžEN OTOMOTİV PETROL GIDA TÜKETİM MAD. EĞİT. İNşž. NAK. TİC. VE SAN. A.şž. adına kayıtlı olan çorum - Merkez - Sıklık Mah. - cilt:2 - sayfa: 131 - ada: 163 - parsel:7 de-kayıtlı 4.004,56 m2 yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz' Samsun Karayolu üzerinde Akaryakıt ve LPG istasyonudur.

Taşınmaz üzerinde bitişik olarak aşağıda yazılı bölümler mevcuttur.

1- MARKET BİNASI: 106,38 m2 oturum alanlı tek taklı, halen market olarak kullanılan yığma duvarlı, çatısı çelik kontriksyon, üzeri saç kaplamadır. Ön cephesi alüminyum doğrama camekan, dış kaplaması ve kolonlar alimünyum kaplama içi boyalı, tavanı taş yün kaplama, tabanı seramik kaplamadır.

2- BENZİNLİK BÜRO: 322,64 m2 oturum alanlı2 katlı ve üzerinde terası bulunan binanın zemin katı büro olarak, 1. katı toplantı salonu, toplantı salonunun üstü ise teras olarak kullanılmaktadır. Terasın üzeri çatısı çelik kontriksyon, üzeri saç kaplamadır. Ön cephesi alüminyum doğrama camekan, dış kaplaması ve kolonlar alimünyum kaplama içi boyalı, tavanı taş yün kaplama, tabanı seramik kaplamadır. Benzinliğin bürosu olarak kullanılmaktadır.

3- DEPO VE BÜRO: Benzinlik bürosunun arka kısmında 125,35 m2 oturum alanlı, altı depo, üzeri büro olarak kullanılan 2. katlı binadır, içi ve dışı boyalı, duvarlar çelik kontriksyon, çatısı saç kaplama, tabanı betondur.

4- JENERATÖR BİNASI: 25,20 m2 alanında 2 katlı binadır. Zemin ve 1. katı çelik kontriksyon ile yapılmıştır. Üzeri saç kaplamadır, zemin katında duvarları bulunmamakta olup etrafı açık sundurma niteliğindedir.

5- DEPO: Duvarları çelik kontriksyon üzeri prefabrik beton levha ile kaplı 39,06 m2 oturum alanlı tek katlı binanın, tabanı, tabanı beton, çatısı çelik makas üzeri saç kaplamadır.

6- DEPO: Duvarları çelik kontriksyon üzeri prefabrik beton levha ile kaplı 26,25 m2 oturum alanlı tek katlı binanın, tabanı, tabanı beton, çatısı çelik makas üzeri saç kaplamadır.

7- DEPO: Duvarları çelik kontriksyon üzeri prefabrik beton levha ile kaplı 39,06 m2 oturum alanlı tek katlı binanın, tabanı, tabanı beton, çatısı çelik makas üzeri saç kaplamadır. Diğer depolardan yüksekliği fazladır.

8- ARAç YIKAMA KISMI: 77,40 m2 oturum alanlı tek katlı sundurma niteliğindeki araç yıkama yerinin cephesi açık, diğer yan cephesi WC ve mescit duvarına bitişik olup diğer cepheler çelik kontriksyon üzeri saç kaplamadır. Sundurmanın tabanı beton, üzeri saç kaplamadır.

9- MESCİT VE WC BİNASI: 25,80 m2 oturum alanlı binanın duvarları yığma tuğla olup dış cephesi faş kaplamadır. İçi sıvalı ve boyalıdır. çatısı çelik kontriksyon üzeri saç kaplamadır.

10- FIRIN: Saha içerisinde 6 gen şeklinde duvarlarının arka duvarı ile yan cephelerinin yarısı yığma tuğla duvarlara örülmüş, Ön cephesi ve yan duvarların diğer yarısı ahşap doğrama camekan ile kaplıdır. Binanın içinde fırın mevcuttur.

11- TRAFO: Saha içerisinde depoların ve jeneratör odasının yanında demir direk üzerinde trafo mevcuttur.

12- AKARYAKIT POMPALARI: Faal halde bina önünde 4 adet akaryakıt deposu mevcuttur.

13- JENERATÖR: Jeneratör binasının zemin katında sundurmanın altında faal halde 1 adet jeneratör mevcuttur.

14- Benzinlik binasının sahası parke taş ile kaplıdır.

Taşınmaz üzerinde çorum Tapu Sicil Müdürlüğünün 03/09/2003 tarih ve 7029 yevmiye ile ALTINBAşž PETROL VE TİCARET A.şž. LEHİNE YILLIĞI, 500,00 TL BEDELLİ 10 YIL SÜRELİ 5.000,00 TL RAYİç BEDELLİ OLARAK İNTİFA HAKKI VARDIR. Bu hakka halel gelmeyecek şekilde satışa çıkarılmıştır.

Taşınmazın Kıymet Takdiri çorum İcra Hukuk Mahkemesinin kararı ile ile kesin olarak aşağıda yazılı şekilde belirlenmiştir.

TAşžINMAZ VE MÜşžTEMİLAT TOPLAMI
1-MARKET BİNASI  : 43.699,00 TL
2-BENZİNÜK, BÜRO, KAFETERYA : 397.602,00 TL
3-SOĞUK HAVA DEPOSU VE BÜRO : 102.983,00 TL
4-JENERATÖR BİNASI : 6.199,00 TL
5-SOĞUK HAVA DEPOSU : 16.045,00 TL
6-SOĞUK HAVA DEPOSU : 10.783,00 TL
7-DEPO :14.344,00 TL
8-ARAç YIKAMA :5.166,00 TL
9- MESCİT VE TUVALET : 6.361,00 TL
10- FIRIN :5.424,00 TL
11- KAF܎OPİ VE TONOZ : 41.248,00 TL
12-BETON VE PARKE KAPLAMA :74.734,00 TL
13-KUYU : 13.000,00 TL
14-TRAFO VE JENERATÖR : 13.431,00 TL
15- AKARYAKIT POMP. VE YERALTI TANK. : 84.600,00 TL
16-ARSA BEDELİ  : 1.673.733,00 TL

TOPLAM  : 2.509.352.00 TL

ARİYET OLARAK YILDIRIM PETROL A.şž. TARAFINDAN VERİLDİÄžİ TESPİT EDİLEN

1- KANOPİ VE TONOZ BEDELİ : 41.248,00 TL
2- JENERATÖR BEDELİ : 6.500,00 TL
3- AKARYAKIT POMP. VE TANK BEDELİ : 83.750,00 TL
TOPLAM: 131.498,00 malzeme bedeli düşülmüştür.

SATIşžA KONU TAşžINMAZIN KIYMETİ  : 2.377.854,00 TL'dir.

SATIşž şžARTLARI

1. Satış 18/07/2011 Günü 14:00-14:10 saatleri arası Adliye Müzayede Salonu- çorum adresinde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerlerinin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile taşınmazlar 28/07/2011 günü saat 14:00-14:10 arası Adliye Müzayede Salonu - çorum adresinde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada ise rüçhanlı alacakların alacağını ve tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur.

Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetlerin % 20 si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermesi lazımdır. Satış peşin para ile yapılır. Alıcıya istediğinde, I.I.K..md. 130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, % 18 KDV, tapu alım harcı ve masrafları, gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcının yarısı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye gideri resmi satış bedelinden ödenir.

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağını mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya I.I.K 130. md'ye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse I.I.K.'nın 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

İş bu satışın gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için I.I.K. md. 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilam ve tebliğ olunur.

şžartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/5197 ESAS sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/05/2011
(İKKmd. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com