Dc Emlak Sağlık Turizmi İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir Şubesi açıldı!

Dc Emlak Sağlık Turizmi İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir Şubesi açıldı!

Dc Emlak Sağlık Turizmi İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir Şubesi bugün 800 bin TL sermaye bedeli ile açıldı. 


Dc Emlak Sağlık Turizmi İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir Şubesi bugün 800 bin TL sermaye bedeli ile açıldı. 

Dc Emlak Sağlık Turizmi İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir Şubesi konusu:
Amaç Ve Konu: Şirket amaç ve konusu başlıca şunlardır; A-) Sağlık Turizmi Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık, organizasyon ve benzeri hizmetleri sunmak. Sağlık turizmini ilgilendiren yaşlı ve engelli turistlerin gezi turları, meşguliyet terapileri, yaşlı bakım hizmetleri, klinik oOotelde o rehabilitasyon hizmetleri, engelliler için özel bakım ve gezi kurları ile ilgili klinik oteller, rekreasyon alanları, tatil köyleri, bakım evleri ve benzeri tesislerde rezervasyon, rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetlerini sunmak. Yurt dışından gelen turistlerin kaplıca tedavileri, fizyoterapiler, talossoterapiler, hidroterapi ve egzersizler, balneoterapi, peloidoterapi, klima terapi gibi sağlık (oturizmi Oo faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için kaplıca ve spa merkezlerine rezervasyonu, rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetlerini yapmak. Yurt dışından gelen hastaların ileri tedaviler (kardiyovasküler cerrahi, radyo terapi, cyberknife ve benzeri), transplantasyon, infertilite (oO(Tüp bebek İVF uygulaman), estetik cerrahi, göz, diş, diyaliz ve benzeri tedavileri için sağlık kurum ve kuruluşlarına rezervasyon, rehberlik, danışmanlık oOve organizasyon hizmetlerini yapmak. Şirket sağlık turizmi faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için sektör, ülke, uluslararası, mevzuat veya yatırım konularında Ekonomi Bakanlığına onaylatmak kaydı ile raporlar hazırlatabilir ve/veya satın alabilir. Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acenteleri kurmak acenteliklerin şube temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak. seyahat acenteleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan ogerekli (o kanuni izinleri ve belgeleri almak, Yurt içinde ve yurt dışında deniz, kara ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup, gezi, eğlence, spor, kongre, sağlık, dini, konferans ve benzeri turizm ile ilgili grup organizasyonları yapmak. Şehir, yöre tekne turları veya yurt içi ve yurt dışı turları tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak, kara, deniz, hava ulaştırma araçları bulundurmak veya kullanmak, kiralamak bu araçlar ile turist getirip götürme hizmetleri ifa etmek, ulaştırma araçları biletleri satmak ve sattırmak bu araçlarda isim ve yer rezervasyonu yapmak, konaklama, sağlık tesisleri, eğlence ve spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonu Oo yapmak Oo veya yaptırmak, o turistlere (o döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize, araç ve satınalma ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek ve turizm ile ilgili bütün işletmelerin, hizmetlerine ait bilgi vermek, hertürlü (otransfer (o işlemlerini yapmak veya yaptırmak, hatıra eşyaları ve turistik tanıtıcı yayınlar, kartpostal ve benzeri şeylerin satışını yapmak Yurt içinde ve yurt dışında yazılı, sözlü ve görüntülü basın sinema internet ve açık hava tanıtımları yapımı ve işletmesini yapmak ve yaptırmak. Sağlık sektörü ile ilgili yasaklanmamış bilimum medikal ürünlerin sıhhi malzemelerin, elektronik cihazlar ile teşhis ve tedavide kullanılan malzemelerin, eczanelerde (o satılması o mutad medikal eşya ve malzemelerin alımı, satımı, yurt içinde ve yurt dışına pazarlanması ithalat ve ihracatını yapmak, Şirket sağlık sektörü ile ilgili üretilen, tüketilen, kullanılan, ham, yarı mamul, yardımcı malzeme, mamul, hurda ve atık maddeleri, müstahzar ve terkipler, alet-edevat, makine, teçhizat, araç, gereçler ile bunların yedek parça, ekipman, yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle mal, madde ve kiymetleri pazarlamak, ihracatını, imalatını, ithalatını, alımını, satımını, teknik depolanmasını, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunum, teşhir, tanıtma, dahili mümessillik, komisyonculuk, temsilcilik, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlara, sergilere, ihalelere iştirak etmek gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak, Her türlü medikal alet ve cihazların protez uzuvlar, diğer elektrikli ve mekanik medikal cihazlar, ölçü ayar ve aletlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, Her onev`i kimyasal maddelerden elde edilebilecek bilumum medikal ürünler ile alet ve cihazların optik amaçlarla kullanılan elektronik alet ve cihazların bunların aksam, teferruat ve yedek parçalarının ihracatı, ithalatı ve bu cihazların bakım, onarım ve servislerinin verilmesi, oTedavi amaçlı termal kaplıcaları hamamlar saunalar sağlıklı yaşam için açık ve kapalı spor tesisleri yüzme havuzu estetik merkezleri cilt bakım merkezleri ve bunları (o gerektiren (o kozmetik malzemeler, ilaçlar, sarf malzemeleri alet ve edevatları aerobik ve step salonları fitness- center ve zayıflama merkezleri vücut geliştirme salonları gibi tesisleri ve bu konuları içeren tatil ve sağlık merkezleri kurmak işletmek kiralamak kiraya vermek ve bu tür işletmeler ile ortaklıklar kurmak halka yönelik ilk yardım ve can kurtarma kursları sağlık personeline yönelik kurslar vermek sağlıkla ilgili araştırma yöntemleri tesis ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Dc Emlak Sağlık Turizmi İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir Şubesi adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Muhip Dranas Sk.No:9/4 Ataşehir