20 / 08 / 2022

Dinamik File İş Güvenliği Malzemeleri Ve Yapı İnşaat Sanayi Ticaret İthalat İhracat Ltd.Şti kuruldu!


Dinamik File İş Güvenliği Malzemeleri Ve Yapı İnşaat Sanayi Ticaret İthalat İhracat Ltd.Şti bugün Üsküdar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Yasin Sancaktutan tarafından kuruldu.Dinamik File İş Güvenliği Malzemeleri Ve Yapı İnşaat Sanayi Ticaret İthalat İhracat Ltd.Şti bugün Üsküdar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Yasin Sancaktutan tarafından kuruldu.

Dinamik File İş Güvenliği Malzemeleri Ve Yapı İnşaat Sanayi Ticaret İthalat İhracat Ltd.Şti konusu:
GÜVENLİK FİLELERİ a) İskele inşaat güvenlik ağları sisteminin gerekli parçası ve güvenlik aracı olan her türlü filelerin yurt içi ve yurt dışından alım, satım, ithalat, ihracatını ve toptan ticaretini yapmak, dış cephe iskele sistemlerinde güvenlik ağı filelerini kurmak . b) İskele inşaat güvenlik ağları sisteminin gerekli parçası ve güvenlik aracı olan her türlü filelerin binalarda ve yapılarda montajını yapmak c) Spor salonlarında, garajlarda, okullarda, bahçelerde, cam tavanlarda vb alanlarda yaygın olarak kullanılan korunma ağlarının , yurt içinden ve yurt dışından alımı, satımı,ithalat ve ihracatını ve toptan ticaretini yapmak ve bu yapılarda korunma ağlarının kurulumunu, montajını yapmak d) İnşaatı devam eden yapılarda asansör ve merpen boşlukları uygulanan güvenlik filelerinin yurt içinden ve yurt dışından alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ve toptan ticaretini yapmak ve bu yapılarda güvenlik filelerinin kurulumu ve montajını yapmak e) Binaların dış onarım ya da inşaatları aşamasında,dış cephe güvenliğine yönelik güvenlk ağı fileleri kurmak ve bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını ve toptan ticaretini yapmak f) İnşaat dış yüzeylerinde koruma amaçlı filelerin kurulumunu yapmak amaçlı filelerin alım satım, ithalat, ihracatını ve toptan ticaretini yapmak g) İnşaat güvenlik ağları, koruma ağları, asansör ve merpen filesi, okul merpen filesi, balkon güvenlik filesi vb. gibi her ortam ve alan için gerekli olan güvenlik ağı filelerinin yurt içi ve yurt dışından alım, satım, ithalat ve ihracatını ve toptan ticaretini yapmak, filelerin kurulum montajını yapmak. h) İnşaat alanlarında, bahçe kenarlarında,kümes çevreleri ,havuz kenarları vb alanlarda dış cephe koruma amaçlı , iskele gölgeleme fileleri kurmak , bunların yurt içi ve yurt dışından alım satımı , ithalat ve ihracatını ve toptan ticaretini yapmak. GÜVENLİK SİSTEMLERİ a. Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını ve toptan ticaretiniyapmak. b. Her türlü yangın algılama sistemleri, gaz algılama sistemleri, hırsızlık alarm sistemleri, kapalı devre güvenlik sistemleri, yangın söndürme sistemleri ithalat, ihracatı, satışı,toptan ticaretini ve montajını, bakımını yapmak. c. Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitörler almak ve satmak. İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ a) İş güvenliği ayakkabısı, kulaklık, baret, yelek, pantolon, gözlük,fosforlu yelek, mont, su geçirmez fosforlu mont v.b. iş güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan ekipmanların yurt içi ve yurt dışından alım, satım, ithalat ve ihracatını ve toptan ticaretini yapmak, İNŞAAT VE MALZEMELERİ a) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. b) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek e) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak g) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. h) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. i) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. j) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. k) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.