18 / 08 / 2022

Dla Mühendislik Mimarlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Dla Mühendislik Mimarlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Kartal'da 50 bin bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin Üstün ve Filiz Yırgal tarafından kuruldu.Dla Mühendislik Mimarlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Kartal'da 50 bin bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin Üstün ve Filiz Yırgal tarafından kuruldu.

Dla Mühendislik Mimarlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:

1- Her türlü inşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 3- Kat karşılığı mesken ve işyeri inşaatları yapmak, bu konularda sözleşmeler yapmak, söz konusu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri ile peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 4- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak, bu konularda mühendislik hizmeti vermek. 5- Temiz ve pis su tesisatları, armatürleri, toz emme ve toz tutma tesisatları, yüzme havuzları, ısıtma iklimlendirme, hava temizleme dağıtma merkezleri, kanalları ve tesisatları, konut ve ticari yapılarda doğalgaz tesisatları, yangın tesisatları, atık su kazanım sistemleri, güneş enerjisine dayalı ısıma ve enerji üretme sistemleri bina ve fabrika otomasyon sistemleri, jeotermal ısıtma sistemleri, buhar üretme tesisleri, ısı geri kazanım sistemleri, merkezi şehir ve bölge ısıtma iklimlendirme sistemleri, enerji geri kazandırma tesisleri, evsel sanayi arıtma sistemleri her türlü kalorifer kazan ve tesisattan, her çeşit soğutma tesis ve sistemleri, nakil üretim bantları tesisleri ve makine mühendisliğinin ilgili alanına giren tüm alt yapı yatırımlarında etüt proje, inşaat, mühendislik, bakım ve onarım işlerini hali hazır yapmak ve yaptırmak. 6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli mühendislik hizmetleri vermek. 7- Yurt içinde ve dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi mühendislik hizmetlerinde bulunmak, proje ihalelerine katılmak ve taahhütlerde bulunmak, resmi ve özel kurumlarla ortaklık kurmak. 8- Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 9- Her türlü gıda maddelerinin üretimi, paketlemesi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10- Her türlü baharat, bakliyat, şifalı bitkiler, çay, kuru kahve, çekirdek kahve, hazır kahve, süt tozu, seker, krema, kahve sütü, Türk kahvesi, kuru yemiş ve baharat çeşitlerinin, çekirdek, ay çekirdeği, fındık, fıstık ve benzeri kuru yemiş çeşitleri ve çereziye, kahve ve diğer yan ürünlerinin, kakao ve benzeri maddeleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bu maddeleri işlemek, kavurmak, gütmek, paketlemek ve ambalajlamak, dağıtımını ve toptan ticaretini yapmak. 11- Her nevi gıda maddeleri kuru yemiş, kuru kahve, bakliyat, hububat, her türlü şekerleme, baharat, yaş veya kuru meyve ile sebze ve bunların yan ürünlerinin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, transit ticaretini, toptan ve perakende ticaretini, pazarlamasını ve fasonculuğunu yapmak. 12- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 13- Her türlü tabldot yemek üretimi, paketlemesi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 14- Her türlü tahıl ürünlerinin (buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek vs.) toptan ve perakende alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak, yaptırmak. 15- Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların, yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.