Doğuş GYO 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

Doğuş GYO 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!


Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı.


Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı.


Kap Açıklaması:

Yönetim Kurulumuzun 28 Nisan 2017 tarih ve 2017/16    sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun     bulunan, 

 

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N14.1 sayılı Tebliğ esasları gereği, Şirketimizin 01.01.2017 -31.03.2017 faaliyet dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

 

b) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 

c) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.