Doğuşlar Yapı İnşaat Orman Ürünleri Elektrik Metal Nakliyat Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Doğuşlar Yapı İnşaat Orman Ürünleri Elektrik Metal Nakliyat Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Doğuşlar Yapı İnşaat Orman Ürünleri Elektrik Metal Otomotiv Nakliyat Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Habib Arı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.


Doğuşlar Yapı İnşaat Orman Ürünleri Elektrik Metal Otomotiv Nakliyat Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Habib Arı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 5 Eylül'de kuruldu.


Doğuşlar Yapı İnşaat Orman Ürünleri Elektrik Metal Otomotiv Nakliyat Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-YAPI İNŞAAT  1-Şirket her türlü inşaat  ve  nalburiye malzemesi alımını,satımını pazarlamasını ithalat ve ihracatını yapmak. 2-Şirket  her türlü inşaat yapımında araştırma,geliştirme,fizibilite,ekonomik etütler ve teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetleri vermek,organizasyon ve kontrollük hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 3-Şirket yur tiçinde ve yurt dışında özel veya kamuya ait  her türlü yapı,konut,toplu konut fabrika ve fabrika binaları sanayi tesisleri , yol, baraj, okul, hastane, kampüs, ibadet yerleri,otel,motel,islah içme suyu kanalizasyon, kara yolları,köprüler,kanallar,hava limanları,telefon tesisleri.yer altı ve yer üstü telekominikasyon hat çekimi ve santralleri petrol tesisleri ve tasfiye haneleri gibi tesisleri inşa etmek inşaa ettirmek hafriyatlarını yapmak yaptırmak montaj projelendirme taahhütlerinde bulunmak almak satmak kiralamak kiraya vermek komisyonculuğunu yapmak ve her türlü ihalelerine girmek ihalelerini yapmak ve yaptırmak taşeronluk ve aracılık yapmak. 4-Şirket her türlü gayrimenkulu almak,satmak,kiraya vermek,işletmeciliğini yapmak,komisyonculuk yapmak,parselasyon,kat irtifakı tesis çalışmaları yapmak,yaptırmak. 5-Şirket her türlü taş,kum,çakıl,kireç ve hazır beton tesislerini kurar işletir kiralar ve kiraya verir. 6-Yurt içinde her türlü inşaat organizasyon işlerini ve bunlara ait her türlü müteahhitlik veya taşeronluk işlerini yapar yaptırır taahhütte bulunur. 7- Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari  tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi, 8-İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak 9-Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.Her türlü nalburiye işleri yapmak. B-ORMAN ÜRÜNLERİ 1. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul  haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması,pazarlanması.  2. Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı yapar ve her türlü kapı imalatı yapar.  3. Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak.  4. Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve ekipmanlarının alım satımını yapmak.Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları  kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevi ' deki  makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse yurt dışından almak.  C-ELEKTRİK 1-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları,iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.  2. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 3. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak.  4. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.  5. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.  D-METAL 1-   Metal ve alışımlarını eritmek, izabe etmek, şekillendirmek suretiyle; işlemek, mamul veya yarı mamul olarak ithal etmek, ihraç etmek, toptan ve perakende satmak. Bu konudan olmak üzere özellikle tel levha, çubuk, profil, saf ve arıtık metaller, döküm temizlemek için granül, ferro vanadium, ferro titanyum, klingret levha, contalı krom, nikel paslamaz tes levha çubukları, maşonları, döküm potaları  rulmanlar, teflonbanların ; ihracat, ithalat, imalat, pazarlama ve dahili ticareti ile mümessilliğini yapmak.


Doğuşlar Yapı İnşaat Orman Ürünleri Elektrik Metal Otomotiv Nakliyat Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Yenişehir Mahallesi, Dumankaya Cadde, No:12ABlok, Daire100