Dündar Yetişener: Türkiye'de 9 milyon ev çürük!

Dündar Yetişener: Türkiye'de 9 milyon ev çürük! Dündar Yetişener: Türkiye'de 9 milyon ev çürük!

TÜRKİYE İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Türkiye'de 'yapı yasasının' son şekline getirilerek acilen yasalaşması gerektiğini belirterek, "Bugün 20 milyonluk konut var, bu konut stoğunun yaklaşık yüzde 45'i ruhsatsız ve sağlıksız yapı" dedi.TÜRKİYE İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkam Dündar Yetişener, Türkiye'de 'yapı yasasının' son şekline getirilerek acilen yasalaşması gerektiğini belirterek, "Bugün 20 milyonluk konut var, bu konut stoğunun yaklaşık yüzde 45'i ruhsatsız ve sağlıksız yapı" dedi. 


Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen İnşaat Zirvesi'nde güvenli yapı kapsamında bazı raporlar hazırladıklarım anlatan Yetişener, bugün artık çağdaş ve konforlu konutlarda oturmak gerektiğini )elirterek, şöyle konuştu: "Bugün 20 lyonluk konut var, bu konut stoğunun yaklaşık yüzde 45'i ruhsatsız ve sağlıksız yapı. Biz kısaca bunlara kötü yapı stoğu diyoruz. Bu kötü yapı stoğu sadece yıkıma ve felakete yol açmıyor, cari açığa sebep oluyor, enerji harcamasına neden oluyor. 


Toplam cari açığın yüzde 40'ı enerjiden ve bu enerjinin yüzde 40'ı da konutlarda kullanılıyor. Aslında bu yüzde 40 çok net tasarruf edilebilir." Güvenli yapılar konusunda sektöre yönelik hazırladıkları raporlarda çözümü de önerdiklerini belirten Yetişener, "Sektörde çok ciddi bir yapı yasası sorunu var. Yapı yasasının son şekline getirilerek acilen yasalaşması gerekiyor" dedi. 


Takvim Gazetesi