E Detay Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

E Detay Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!E Detay Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tuzla’da  1 milyon TL sermaye bedeli  ile Yunus Ekşi tarafından kuruldu.


E Detay Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tuzla’da  1 milyon TL sermaye bedeli  ile Yunus Ekşi tarafından kuruldu.

E Detay Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Bilumum inşaat malzemelerinin ticaretini yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. İşlevini kaybetmiş veya taşınması öngörülen konut, gece kondu alanları, sanayi alanları, ulaşım alanları, eğitim ve sağlık alanları vb. gibi kentsel dönüşüm alanlarında yenileme, canlandırma, rehabilitasyon, proje uygulamalarının yapılması, her türlü işyeri, tesis ve konut alanlarının kurulmasını ve inşasını yapmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük veya büyük yapıların her türlü inşat işlerini anahtar teslim taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarında ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bileli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 2. Her türlü hafriyat işlerini yapmak veya yaptırmak. Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, galvaniz saç, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girmek. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır, kiralar, ihale verdiği işletmelere araç satar veya kiraya verir. 3. Her türlü iç ve dış mekan süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretmek, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, tarımsal ve peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak. 4. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı, alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak. Her türlü ağaç, odun, talaş, yonga, kabuk, dal ve benzeri orman atıkları, tahta parçası, talaş, takoz gibi malzemeler ile endüstriyel ve tarımsal atıkların kurutulup, öğütülerek yüksek basınç altında sıkıştırılmak suretiyle pellet üretimi yapmak, yaptırmak, yurt içi ve yurt dışına satmak, pazarlamak. 5. Motorlu kara taşıtları otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, midibüs, tır, otobüs, tanker ve her türlü motorlu kara nakil vasıtalarını, alabilir, satabilir, kiraya verebilir(Rent a car), kiralayabilir ve bunlara ait her türlü yedek parça, aksesuarlar ile iç ve dıs lastikleri, oto yağları, boyaları ile diğer elemanların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret, transit ticaret ve pazarlamasını yapmak. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 6. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, yağmur suyu kanalları, hava bacalarının imalatı, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 7. Resmi, yarı resmi, askeri sivil ve her türlü kurum ve kuruluşun, her türlü gereksiniminin temin ve tedariki ile bu tür kurum ve kuruluşların her türlü ihtiyaç temini ihalelerine katılmak, taahhütlerde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından her türlü malzeme ve emtiayı temin ve tedarik etmek, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: ORTA MH.ATAYOLU CD.ERDEM SAN. SİT.A1 BL.NO:15A1/6 TUZLA