03 / 07 / 2022

Ekim'de inşaat sektörüne güven 0,5 azaldı!

Ekim'de inşaat sektörüne güven 0,5 azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) sektörel güven endekslerini açıkladı. Perakende sektöründe güven yüzde 2,7 artarken inşaat sektöründe güven 0,5 azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre perakende ticaret güven endeksi Ekim ayında yüzde 2,7 artarken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 azaldı. Hizmet sektörü güven endeksi ise Ekim ayında sadece yüzde 0,1 arttı. 


Hizmet sektörü güven endeksi %0,1 arttı 

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 97,54 iken. Ekim ayında 97,63 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde "hizmetlere olan talebin" arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "hizmetlere olan talebin" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde "iş durumunun" iyileştiğini değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %0,7 ve %0,3 artarken, iş durumu endeksi %0,8 azaldı. 


Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,7 arttı 

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında 98,68 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükselme; son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. "Mevcut mal stok seviyesinin" mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %1,9 ve %7,4 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi %0,8 azaldı. 


İnşaat sektörü güven endeksi %0,5 azaldı 

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 80,42 iken, Ekim ayında 80,02 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu düşüş; "alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin" mevsim normallerinin üzerinde olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde "toplam çalışan sayısında" artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alman kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi %4,4 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %2,1 arttı. 


Muğla Gazete Yakamoz