07 / 08 / 2022

Ekm Mimarlık Ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!


Ekm Mimarlık Ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi bugün Beylikdüzü’nde Yener Saymaz tarafından 50 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu.
Ekm Mimarlık Ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi bugün Beylikdüzü’nde Yener Saymaz tarafından 50 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu.


Ekm Mimarlık Ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi Konusu:

a)İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. b)Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, fabrikalar, yollar, köprüler, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler,imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, otogarlar,otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon,hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.  c)Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  d)Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. e)Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek f)Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. g)Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.  h)Arazilere plan tadili yapmak,tevhit ve ifrazlar yapmak, imar planları yapmak. i) Her nevi konut, toplu konut inşaatı yaptırır, satar, kiraya verir, şehirler kurar, iş hanları, yol, köprü, baraj, kanal, tünel, fabrika binaları, otel, motel, kamping, her türlü turistik tesis,alışveriş merkezi, spor tesisleri, spor sahaları ve her türlü inşaat işlerini yapar, her türlü gayrimenkul alım satım ve ticaretini yapar. j)Gerek kendi arsa ve arazileri gerekse özel ve tüzel kişilere veya hazineye ait arsa ve araziler üzerinde her türlü konut, toplu konut, turistik tesis, tatil köyleri ve konaklama tesisleri inşa eder, bunları kiralar, kiraya verir,işletir, satar, satın alır ve üçüncü şahıslara devreder. k) Konu ile ilgili olarak devlet kurum ve kuruluşları ile katma ve özel bütçeli dairelerle, belediyelerin, hakiki ve hükmi şahısların açacağı ihalelere iştirak eder,taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri tamamlar. l)Konu ile ilgili her türlü inşaat malzemeleri araç ve teçhizatları, iş makineleri ve teçhizatlarının yurt içi alım ve satımlarını ve ithalat ve ihracatlarını yapar. m)Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak fabrikalar, sanayi siteleri kurabilir, işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir, satabilir. n)Otel,motel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, restaurant, kafeterya, alışveriş merkezi gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek içecek yerleri, gümrüklü veya gümrüksüz turistik eşya satış yerleri açar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır veya satar. o)Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. p)Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. q)Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. r)Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. s)Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. t)Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. u)Tarım ve inşaat konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. v)Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu nun 15.maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, gerekli iç ve dış kredileri temin edebilir ve bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir. w)Şirket, aldığı veya alacağı her türlü kredilerle, gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ve diğer taahhütleri için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gayrimenkullerini ipotek edebilir, menkullerini rehin edebilir, kefil olabilir. x)Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilumum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Ekm Mimarlık Ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi adres: Adnan Kahveci Mh.Davutpaşa Cd. İmka Gold St.10/Zemin Kat N:22 Beylikdüzü