Ekşioğlu 5k İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ekşioğlu 5k İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ticaret Kadıköy’de 500 bin TL sermaye bedeli İle  Adem Ekşioğlu, Ali Kemal Ekşioğlu tarafından kuruldu.
Ekşioğlu 5k İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ticaret Kadıköy’de 500 bin TL sermaye bedeli İle  Adem Ekşioğlu, Ali Kemal Ekşioğlu tarafından kuruldu.
Ekşioğlu 5k İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 16. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 17.Her türlü emlak ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Gerektiğinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, projelendirmek. Bunlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 18-Yurt içinde ve yurt dışında amacına ve faaliyet konusuna uygun olarak, kendisinin, ortaklarının, talepte bulunan kooperatiflerin, yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşların, üçüncü şahısların ya da talepte bulunanların kendi arsaları veya taahhütle üstlendikleri arsalar üzerinde yaptıracakları; bir veya çok katlı her türlü konut, toplu konutlar, siteler, uydu kentler, yüksek (kule tipi) iskan blokları (apartmanlar), iş merkezleri ve hanları, çarşılar, süper hiper marketler, dükkanlar, her türlü ticari ve sınai bina ve tesisler turistik kompleksler, konaklama kompleksleri, oteller, moteller, tatil köyleri, sağlık merkezleri, hastaneler, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları, her türlü resmi ve özel binalar ve lojmanları, her türlü okul, cami, vb. sosyal tesisler, her türlü eğlence ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sergilendiği yapılanmalar, olimpiyat oyunları için olimpik köyler, tesisler ve konaklama tesisleri, kapalı ve açık sağlık ve spor tesisleri, rekreasyon tesisleri, yapay gölet, kanal, marinalar, köprüler, kara hava ve demir yolları, vb. ulaştırma yapıları, her türlü banka yönetim ve şube binaları, şehircilikle ilgili her türlü alt yapı tesisleri, pis ve temiz su arıtma, yağmur suyu, drenaj, doğalgaz, her türlü elektrik ve dış aydınlatma, telefon iletişim ve özel haberleşme tesisleri, peyzaj ve kentsel yapılar vb. tesisleri, konum ve mevzuata uygun surette planlama, programlama, inşaat, taahhüt ve projelendirme hizmetlerinin tümünü her türlü uygulamanın tamamının koordinasyon, kontrol ve yönetimini yapmak ve/veya yaptırmak. 19-Yurt içinde ve yurt dışında açılacak her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu ihaleleri teminat, ipotek, rehin ve kefalet vermek, almış olduğu ihaleleri üçüncü şahıslara devir etmek, taşeronluklar almak, vermek, bu faaliyetlerle ilgili olarak izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika ve emvali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, başkalarına ait olanları devir almak, gerek almış olduğu ihaleler ve gerekse yapmakta olduğu işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışından ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: ERENKÖY MH.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.MORMIN B BL.NO:274/20 KADIKÖY