Elazığ'da kerpiç yapılar ve deprem gerçeği paneli yapıldı!

Elazığ'da kerpiç yapılar ve deprem gerçeği paneli yapıldı! Elazığ'da kerpiç yapılar ve deprem gerçeği paneli yapıldı!

'Kerpiç yapılar ve deprem gerçeği' paneli yapıldı. Mimarlar Odası Elazığ şubesinin ikinci başkanı Erkan Karakaya panelde yaptığı konuşmada, Elazığ'da gerçekleşen her depremden sonra 'kerpiç yapılar' suçlu ilan ediliyor, oysa gerçek bu değil, dedi'Kerpiç yapılar ve deprem gerçeği' paneli yapıldı. Vali Muammer Erol, ticaret ve sanayi odasında düzenlenen panelin açılışında, bugün mevzuatları gereği 3 ayda bir gerçekleştirdikleri ve kaymakamlar, belediye başkanları, resmi kurum müdürlerinin katılacağı il planlama
ve koordinasyon toplantısını yapacaklarını, ancak böyle bir panele katılmayı daha verimli bulmaları nedeniyle panele katılmayı uygun gördüklerini söyledi. Mimarlar Odası Elazığ şubesinin ikinci başkanı Erkan Karakaya panelde yaptığı konuşmada, Elazığ"da 8 Martta meydana gelen depremden sonra başta Başbakan olmak üzere yetkililerin her depremden sonra olduğu gibi işin temelindeki sorunları görmezden gelerek ve gerçekleri gizleyerek alelacele bir suçlu aradıklarını ve bu deprem için de suçluyu 'kerpiç yapılar' olarak ilan ettiklerini savundu. Kerpicin çok eski dönemlerden beri insanların barınmak için yararlandıkları yapı malzemelerinin başta gelenlerinden biri olduğunu, bugün de yeryüzünde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğunun topraktan yapılmış kerpiç yapılarda oturduğunu ifade eden Karakaya, şunları söyledi: 'Asırlardır tüm dünyada kullanılan bu yapı malzemesinin deprem karşısında etkilerini 1970 yılından beri araştıran İstanbul Teknik Üniversitesi hocaları, yürütülen bir çalışmada kerpiç yapıların 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olduğunu ve betonarme yapılara göre depreme daha dirençli olduğunu söylemektedir.

Sayın Başbakanımızın söylediği bu sözler mimarlar odasınca yıllardır deprem karşısında söylediğimiz gerçekler karşısında bir çelişki yaratmıştır. Son Elazığ depremi bize bir kez daha göstermiştir ki depremlerin afet boyutunda yaşanılmaması için son derece güvensiz yapılardan oluşan kentlerimizin sağlıklaştırılması, bilimin ve tekniğin öngördüğü bir şekilde bütün ve kalıcı bir planlama sürecine ihtiyacımız vardır. Depremi beklemek ve deprem hasarlarının ulusça paylaşılmasının örgütlenmesini değil, deprem riskinin azaltılması, depremden kaynaklanabilecek yıkımların önlenmesi için elimizden gelenin yapılmasını, ülke kaynaklarının bu yöne harcanmasını gerekli görmekteyiz.' Karakaya, yetersiz yönetmelikler imar aflarına bağlı yapılan uygulamalar, bilimsellikten uzak planlar, yer seçimi, fay hattı ve zemin sorunları, kat arttırımları biçimindeki belediye uygulamaları, belediyelerin kontrol denetim mekanizmasındaki yetersizlikleri, kullanım sırasında yapının değiştirilmesi, yanlış tadilat uygulamaları, niteliksiz, denetimsiz kurumlar, kurumsallaşmamış müteahhitlik hizmetleri gibi pek çok konu ülkede yaşanan doğal afetlerin, doğal olmayan sonuçlar doğurmasına neden olduğunu kaydetti. Karakaya, 'Mimarlar odası olarak yetkilileri bir kez daha burada uyarmak istiyoruz. Depremler karşısında ortaya çıkacak yıkımı önlemek için 'kerpiç' gibi suni gerekçeler yerine daha bilimsel ve gerçekçi yaklaşımlarla sonuca dönük çalışmalar yapmalarını beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu amaçla kurulan,devlet politikasının belirlenmesinde önemli rol oynaması beklenen ulusal deprem konseyinin bir anda gerekçesiz olarak, üstelik görevli bilim insanlarına bile haber verilmeden lağvedilmesini de anlamakta güçlük çekiyoruz' dedi.

VALİ EROL YENİDEN KÜRSÜYE çIKTI

Karakaya"nın konuşmasını bitirerek yerine oturmasının ardından Vali Erol, Karakaya ile oturduğu yerden kısa bir süre sözlü olarak tartıştı. Daha sonra tekrar kürsüye çıkan Vali Erol, şunları söyledi: 'Yani burada bize de bir şey vardı. Ben şimdi söylemesem karnım şişer. Depremden sonra yapılanları burada küçümseyen, hiç sayan ve arkasından da betonarme yerine kerpici öneren bir anlayışı ben de tebrik ediyorum. Betonarme yapıları bırakacağız, sizin bu çok yani mimarlık mesleğinin bilgisinden, tecrübesinden kaynaklanan bu ifadelerinizi rehber alarak kerpiç yapılar yapacağız.
AA