Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 222.1 milyon TL'lik kira sertifikası ödemesi tamam!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 222.1 milyon TL'lik kira sertifikası ödemesi tamam!Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın TRDEVKS32219 ISIN kodlu, 386 gün vadeli, 222 milyon 190 bin TL'lik kira sertifikasının 1.dönemsel kira ödemesi tamam...


Emlak Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TRDEVKS32219 ISIN kodlu kira sertifikasının 1.dönemsel kira ödemesi hakkında açıklama yaptı.

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın TRDEVKS32219 ISIN kodlu, 386 gün vadeli, 222 milyon 190 bin TL'lik kira sertifikasının 1.dönemsel kira ödemesi tamamladı. 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)

Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

13.04.2021

12.04.2021

13.04.2021

   

3.878.881,89

 

Evet

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

         

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.