04 / 07 / 2022

Emlak Konut GYO yeni şirket kurdu! 

Emlak Konut GYO yeni şirket kurdu! 

Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 milyon TL sermaye bedeli ile Ertan Keleş, Hakan Gedikli, Nurettin Şam, Selçuk Aydemir, Banu Aslan Can, Tufan Büyükuzun ve Hicran Çakmak ortaklığında kuruldu.Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), asansör ve makine sanayi alanlarında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurdu. 

50 milyon TL sermayeli yeni şirket

Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 milyon TL sermaye bedeli ile Ertan Keleş, Hakan Gedikli, Nurettin Şam, Selçuk Aydemir, Banu Aslan Can, Tufan Büyükuzun ve Hicran Çakmak ortaklığında kuruldu.

KAP'ta duyurdu

Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruluşu ve tescili hakkında açıklama yaptı. 

Emlak Konut GYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK 48.11 (03/12/2020 tarih ve 75/1482 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, inşaat ve gayrimenkul sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, ana faaliyet konusu asansör sistemleri olan, küresel pazarın önemli aktörleri ile rekabet edecek potansiyele sahip yerli bir marka oluşturmak amacıyla Türkiye'de yeni bir iştirak kurulmasına ve kurulan bu şirkete III-48.1 s. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında iştirak edilmesine karar verildi.

Söz konusu şirket, "Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile kuruldu ve 16 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildi. 

Emlak Konut GYO'nun KAP açıklaması:
''Şirketimiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 09.02.2021 tarih ve 06/015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK 48.11 (03/12/2020 tarih ve 75/1482 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, inşaat ve gayrimenkul sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, ana faaliyet konusu asansör sistemleri olan, küresel pazarın önemli aktörleri ile rekabet edecek potansiyele sahip yerli bir marka oluşturmak amacıyla Türkiye'de yeni bir iştirak kurulmasına ve kurulan bu şirkete III-48.1 s. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu şirket, "Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuş olup 16 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize aittir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.''

Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

1- Her çeşit asansör ve malzemelerinin, aksesuarlarının montajı, imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, bakımı, onarımı, revizyon ve yenileme çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, her çeşit asansör ve malzemelerinin taahhüdünü, ithalat ve ihracatını yapmak.

2- Her çeşit yürüyen merpenlerin, yürüyen yolların, bantlı konvektörlerin ve malzemelerinin aksesuarlarının montajı, imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, bakımı, onarımı, revizyon ve yenileme çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak. Yürüyen merpenlerin, yürüyen yolların, bantlı konvektörlerin ve bunların malzemelerinin taahhüdünü, ithalat ve ihracatını, toptan ticaretini yapmak.

3- Asansör ve makine sanayinde kullanılan her çeşit makine, yedek parça aksamları ile kuvvet ve güç iletiminde kullanılan her nevi parça ve yedek parçaların imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket, yukarıdaki konu ve amaç ile ilgili olarak aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir:

a- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü elektrik, elektronik, cihaz, makine, motor ile yedek parça malzemelerinin alım, satım ve ticaretini, elektrik tesisat işleri ile bakım ve onarım hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.

b- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü mamul ve malzeme, hammadde, makinenin alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.

c- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili gerekli proje, plan çizimi, hazırlanması ile montaj için gerekli inşa işlerinin yapılması ve yaptırılması.

d- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak makine ve ekipman kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek.

e- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek.

f- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili sınai ve ticari yatırımda ve faaliyette bulunmak.

g- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yatırım ve faaliyetlerin maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla kredi kullanmak.

h- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın almak.

Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adres:

Barbaros Mah.Mor Sümbül Sk.B Blok No:7/2b Ataşehir

Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!