Emlakçı komisyon sözleşmesi örneği 2019!

Emlakçı komisyon sözleşmesi örneği 2019! Emlakçı komisyon sözleşmesi örneği 2019!

Ev alırken ya da satarken hazırlanan emlakçı komisyon sözleşmesi ileride yaşanacak tüm mağduriyetlerin önüne geçiyor.Bir gayrimenkulü satın almak ya da kiralamak istediğinizde emlakçıya başvurduğunuz da sözleşme yapmanız gerekir. 

Emlakçı komisyon sözleşmesinde gayrimenkulün değeri, ödenecek komisyon tutarı ve diğer işlemlerle ilgili bilgiler de bulunur. Emlakçının alıcı ve satıcı arasında aracı olduğu hizmetler bu sözleşme kapsamında yapılır.

Emlakçı komisyon sözleşmesi ile alıcı ve satıcıya hak ve sorumluluklar yükleniyor. Bunun için sözleşme şartlarını okumadan imzalamanız ileride çeşitli mağduriyetler yaşamamanız açısından büyük önem taşıyor.

Emlakçı komisyonu ilgili yönetmelik maddeleri

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 20. Maddesinde:

1- Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.
2- Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.
3- Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.

Emlakçı komisyon sözleşmesi örneği 

EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

CİNSİ :
İLİ :
İLÇESİ :
MAHALLESİ :
SOKAĞI :
KAPI NO :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO :
ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.
1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil)……….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.
2 - Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..…TL kaparo alınmıştır.
3 - Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir.
4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.
5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %.................. +KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.
6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.
7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde………………….Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/20…

ALICI EMLAK KOMİSYONCUSU SATICI