Emses Yapı Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!

Emses Yapı Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!

Emses Yapı Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Gökhan Ustaömer tarafından kuruldu.


Emses Yapı Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Gökhan Ustaömer tarafından kuruldu.

Emses Yapı Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır, 1- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, 2- Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, 3- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, 4- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak, 5- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 6-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 7-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek, araç kiralama hizmeti vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için; -Mümessillikler, bayilikler ve acentelikler alabilir verebilir, marka, patent know-how, lisans gibi gayri maddi haklar alabilir, satabilir, -Her türlü fabrika ve benzeri tesisleri kurabilir, nakil vasıtaları alıp satabilir gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Konusuyla ilgili her türlü ihalelere, artırma ve eksiltmelere katılabilir, Kefalet alabilir ve üçüncü kişilere kefalet verebilir.

Adres: Mimar Sinan Mah.Azizlik Sk. Elbırhan Apt.No:14/6 Üsküdar