07 / 07 / 2022

Enucuz Turizm Seyahat İnşaat Bilişim Ve Medya Anonim Şirketi kuruldu!


Enucuz Turizm Seyahat İnşaat Bilişim Ve Medya Anonim Şirketi Şişli'de Muhammet Can tarafından kuruldu.Enucuz Turizm Seyahat İnşaat Bilişim Ve Medya Anonim Şirketi Şişli'de Muhammet Can tarafından kuruldu.

Enucuz Turizm Seyahat İnşaat Bilişim Ve Medya Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1- TURİZM- SEYAHAT Ülke kalkınmasında yerli ve yabancı turist kaynağının üstün katkısı bulunduğu inancına dayalı olarak, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis, otel, motel, apart-otel, hostel, mokamp, kamping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köy ve obaları, ılıca-kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, lokanta, büfe, kafeterya gibi dinlenme, konaklama, gezinti, eğlence, sağlık/spor, rehabilitasyon, kültür/eğitim, avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini tümüyle veya bölümler halinde inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, limanlarda ve Serbest Bölgelerde mağazalar, teşhir yerleri ve depolar açmak ve bu yerleri işletmek, Gerekli mercilerden izin almak suretiyle seyahat acenteliği faaliyetinde bulunmak, Turizm Acentesi ruhsatı almak suretiyle sağlık turizmi ifası için gerekli olan her türlü faaliyetlerde bulunmak, Yurtiçi ve yurtdışında faaliyete bulunan turizm ve seyahat acenteleri adına hareketle isim ve yer rezervasyonu işlemleri yapmak, hac ve umre organizasyonlar ile bu görevlerin tam ifası ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, hac ve umre ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak fuarlara katılmak, Yurt dışından hasta getirebilmek için reklam , tanıtım ve organizasyon çalışmalarında bulunmak ve bu konuda danışmanlık hizmetleri almak, yurt içi ve yurt dışında açılacak fuar ve organizasyonlara katılmak , Turizm faaliyetleri için gerekli kara, hava, deniz taşımacılığı yapmak ve/veya yaptırmak, bu faaliyetlerle ilgili amaçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, kiralık araba işletmeciliği yapmak. Gezi, eğlence, spor maksadıyla Turizm Teşvik Kanununun öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve charter yapmak. Şehir ve yöre turları veya yurtiçi, yurtdışı turları tertiplemek veya başka seyahat acenteleri tarafından yapılan bu tip organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak, isim ve yer organizasyonları yapmak. Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarının biletlerini satmak veya sattırmak. Turistlere, döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama işlemlerini ifa etmek. Turizm ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ve ortaklık halinde tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislere ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Turistlik tesislerin inşası ve donanımı için gerekli her türlü alet ve malzemenin alımını, ithalini, satımını ve pazarlamasını yapmak. Tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunmak. Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, çekek yeri, yat yanaşma yeri inşa ettirmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, temsilcilik almak ve vermek. Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik yapmak, temsilcilik almak ve vermek. Her türlü, hediyelik, hatıra ve turistik değeri olan eşya imal ettirmek, tanıtmak, satmak ve sattırmak. Turistik tesislerde toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunlara civar olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek. Turistik tesislere mücavir olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralama yapmak ayni ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek. Konusu ile ilgili kontrollü balık avcılığı ve sporu sağlamak ve yaptırmak amacı ile turistik tesislere civar olan deniz ve göllerde, gerekli izinleri alarak yetki ve dalyan hakları elde etmek, Turizm ile ilgili her türlü yayında bulunmak, kurslar, seminerler tertip etmek veya bunlara etmek 2- İNŞAAT -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, iş hanları, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, Park bahçe düzenlemeleri ,kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, tatil köyü, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, havuz inşaatı ve arıtma işlemleri , turistik konaklama tesisleri , uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.