19 / 08 / 2022

Ereğli Demir Çelik sorumluluk beyanını yayınladı!

Ereğli Demir Çelik sorumluluk beyanını yayınladı!

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ayzılı açıklamaya göre Ereğli Demir Çelik sorumluluk beyanını yayınladı. İşte Ereğli Demir Çelik sorumluluk beyanı...Ereğli Demir Çelik tarafından yapılan açıklama şöyle;


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 12.08.2014

KARAR SAYISI : 9316

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
01.01.2014 - 30.06.2014 dönemine ilişkin,


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.' nin 01.01.2014 - 30.06.2014 dönemine ilişkin düzenlenmiş Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.


İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; 


- Şirketin Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


- Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,


- İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,kabul ve beyan ederiz.Saygılarımızla,


Bülent BEYDÜZ / ERDEMİR Grup Mali İşler Koordinatörü


Atilla Tamer ALPTEKİN / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi