Ereğli Demir Çelik'ten hisse satışı!

Ereğli Demir Çelik'ten hisse satışı!

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş, ArcelorMittal Ambalaj Çeliği Sanayi ve Ticaret A.Ş hisse satışıyla ilgili açıklamada bulunduEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş'ın açıklaması şöyle:

"Devre konu hisseler, daha önceki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, Rekabet Kurulu'nun 16.06.2009 tarih ve 09-28/600-141 sayılı Kararını yerine getirmek amacıyla ArcelorMittal Packaging International S.A şirketini bünyesine alan ArcelorMittal France S.A.'ya satılmıştır. Devir bedeli, 10.500.000 ABD Doları olup, yukarıda, satış koşullarında belirtildiği şekilde ödenecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.02.2011
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : ArcelorMittal Ambalaj Çeliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda çelik ambalaj ürünleri (malzeme ve yarı mamul ürünler dahil) alımı ve satımı ve çelik ambalaj malzemesi işlenmesi vb.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 5.777.820 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 28.02.2011
Satış Koşulları : 10.500.000 ABD Doları peşin olarak ödenecektir.
Satılan Payların Nominal Tutarı : 1.444.455 adet B Grubu payın nominal tutarı 1.444.455 TL'dir.
Beher Pay Fiyatı : -
Toplam Tutar : 10.500.000 ABD Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 25
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0.0889
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : UFRS'ye göre belirlenip kamuya açıklanacak ilk mali tablolarımızda belirtilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Henüz bu konuda bir karar alınmamıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Henüz bu konuda bir karar alınmamıştır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : ArcelorMittal France S.A.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : İlişkili kuruluş değildir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : İndirgenmiş Nakit Akımı - Piyasa Çarpanları ve Özkaynak Metodu
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : ArcelorMittal Ambalaj Çeliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam şirket değeri KPMG Akiş Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 13/10/2010 tarihli değerleme raporunda 37-45 Milyon USD aralığında, PriceWaterHouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 18/10/2010 tarihli değerleme raporunda da 34-38 Milyon USD aralığında tespit edilmiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : İşlem değerleme raporuna uygundur.


Nagihan Arat/Emlakkulisi.com