ERK Konut Yapı Proje Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ERK Konut Yapı Proje Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ERK Konut Yapı Proje Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe’de 200 bin TL sermaye bedeli ile Ercan Arslan tarafından kuruldu.


ERK Konut Yapı Proje Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe’de 200 bin TL sermaye bedeli ile Ercan Arslan tarafından kuruldu.

ERK Konut Yapı Proje Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1- Yurt içinde ve dışında her türlü konut, site, toplu konut, fabrika, köprü, yol, liman, hava limanı, santral, baraj, enerji üretim tesisleri ile her türlü yapı birimi, dekorasyon, şehircilik ile ilgili ait yapı tesisleri inşa eder, ihalelere katılır, taahhüt ettiği ihaleleri başkasına ihale eder veya ettirir. 2 - Kat karşılığı arsa alır, yapımını üstlenir veya yaptırır. 3 - Toplu konut veya sanayi siteleri kurmak için arsa ve arazi alır, yapımını üstlenir veya yapımını sağlar, bunları işletir, devreder başkalarına kiralar ve kiraya verebilir. 4 - Kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat onarım ve hafriyat işleri yapabilir. 5 - Konutların oluşturulması için bölge planları, imar planları, uygulama imar planları hazırlar veya hazırlatır, gerektiğinde kısım kısım yapabilir veya yaptırabilir. 6 - İzolasyon ve kimyevi maddelerin imalatı, ham ve yarı mamul maddeleri ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapar. 7 - İnşaat ile ilgili her türlü malzemenin perakende veya toptan satışını yapabilir yaptırabilir. 8 - Her türlü inşaat malzemesini ithalini, ihracını, transit ticareti ile pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. 9 - İnşaat sektörü için gerekli her türlü imalat sanayilerini kurar işletir ve ticaretiyle iştigal edebilir. 10 - Makina parkları oluşturabilir, kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat onarım hafriyat işleri yapabilir veya yaptırabilir. 11 - Türkiye` de veya yurt dışında ihalelere girmek, inşaat taahhütlerinde bulunmak, inşaat malzemelerinin imalatını, ithalatını, ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. 12 - Konut ve inşaatçılık için toplu konut fonundan faydalanabilir, sağladığı kredilerle yeni tesisler kurabilir veya işletebilir. 13 - Konusu ile ilgili her türlü makine ve teçhizat temin edebilir, veya gerektiğinde ilgili mercilerden kredi talebinde bulunabilir. 14 - Şirket yurtiçi ve yurtdışı inşaat, taahhüt ve ticari işleri bu tür işlerin alımı, satımı, devri ve komisyonculuğu ile ilgili işlerle uğraşabilir. Konusu ile ilgili ihalelere iştirak edebilir ve ihaleye çıkabilir. İnşaat taahhüt işlerine girebilir, bizzat yapabilir, başkalarına ihale edebilir. Müteahhitlik belgesi ve karnesi kiralayabilir, satın alabilir. Bu tür işler için lüzumlu menkul ve gayrimenkuller, haklar ve mallar üzerine şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir ve verebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı ve/veya teminatı verebilir alabilir ve gösterebilir. Konusu ile kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Menkul mal, gayrimenkul hak ve tesis kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir, inşa ettirir işletir ver işletebilir. 15 - Şirket yurtiçi ve yurtdışında uydu kentlerin yapımı için toplu konut sahaları alabilir, proje altyapı çalışmalarını yürütebilir, inşaat şartnamelerini hazırlayabilir, ruhsatlarını alabilir, toplu malzeme alımını ve dağıtımını sağlayabilir, tanıtım ve pazarlama hizmetlerini yürütebilir. 16 - Şirket adına gayrimenkul binalar satın almaya, şirketin gayrimenkul yerleri üzerinde kat irtifakı, ve kat mülkiyeti kurmaya şirket adına kayıtlı gayrimenkulleri satmaya, arsa alımı ve satımı işlerini yapmak ve yaptırmak. 17 - Konusu ile ilgili gıda ve inşaat alanlarında mühendislik, müşavirlik, danışmanlık ve denetim hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 18 - Makine ve ihtira beratı Know-How diğer sınai ve mülkiyet hakları iktisap, tescil, devir ve ferağ edebilir, lisans anlaşmaları yapabilir, patent iktisap ve tescil edebilir. 19 - Her türlü çelik konstrüksiyon imalat ve montajı yapmak ve yaptırmak. 20 - Konusu ile ilgili her türlü proje ve taahhüt işlerini yapmak. 21 - Beton prefabrik imalat ve montaj işlerini yapmak ve yaptırmak. 22 - Her türlü zemin ve geoteknik işleri yapmak ve yaptırmak. 23 - Kaynaklı, presli, lazer kesimli her türlü metal, çelik, sac demir v.b. malzeme almak satmak. 24 - Her çeşit gıda maddesinin toptan veya perakende satışını, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. 25 - Yaş sebze ve meyve tahıl ve bakliyat ticaretlerini yapmak, pazarlar temin etmek suretiyle bunların ithalini, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. 26 - Gıda üzerine tesis kurmak işletmek veya başkalarına işletmek. 27 - Bilumum gıda maddelerinin imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 28 - Un ve undan mamul her nevi fabrika ve tesisler kurmak. 29 - Gıda ile ilgili her türlü ürünün ambalajlama ve paketleme servisi yapmak ve yaptırmak. 30 - Su ve maden suları, içme suları, doğal kaynak suları alımı satımı, ithalat ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

 Adres: Altayçeşme Mah.Çamlı Sk.Dap Royal Center St.A Bl.No:16a/97 Maltepe