Erko Yatırım Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Erko Yatırım Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Erko Yatırım Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Selçuk Koyunci Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Duygu Eren Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Şişli'de kuruldu.


Erko Yatırım Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Selçuk Koyunci Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Duygu Eren Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Şişli'de kuruldu.


Erko Yatırım Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; A-Emlak Müşavirliği  1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri kendisi adına ve başkası namına almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek;  2- Her türlü Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.  3-Her türlü Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 4- Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak  5- Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek 6- Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek 7-  Her türlü gayrimenkul projeleri yapımı , tanıtımı , pazarlanması, alım ve satımı yapmak, organizasyonunu sağlamak B-İNŞAAT 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt vemontaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, barajve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulüile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol,su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  6-  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 7-  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  8-  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: a -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b - Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet,  işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c - Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d - Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.


Erko Yatırım Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi adres. Şişli, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, Trump Towers Kule 1 No:12/804