Etik Danışmanlık, Bina Enerji Yöneticiliği eğitimleri veriyor!

Etik Danışmanlık, Bina Enerji Yöneticiliği eğitimleri veriyor!

ETİK Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bina  Enerji Yöneticisi Eğitimleri ve Sanayi Enerji Yöneticisi Eğitimleri veriyor   

ETİK Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olarak, Bina ve Sanayi Enerji Yöneticisi Eğitimleri veriyor.
 
Bina Enerji Yöneticiliği Eğitimi, İki yıllık mesleki tecrübeye sahip, sadece Makine, Elektrik- Elektronik mühendislerine veya Teknik Eğitim Fakülteleri Makine ve Elektrik bölümlerinde “Lisans Eğitimi” almış teknik personele yönelik olarak verilen, en az 10 işgünü süren eğitim ve laboratuar çalışmasından sonra, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüyapılan sınavı kapsıyor.
 
Sanayi Enerji Yöneticiliği Eğitimi, İki yıllık mesleki tecrübeye sahip tüm mühendislere yönelik olarak verilen en az 10 işgünü süren eğitim ve laboratuar çalışmasından sonra, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılan sınavı kapsıyor.
 
Eğitimler, konusunda uzman “Üniversite Öğretim Üyeleri” ile uygulamadan gelen, birikimli, yetkin “Enerji Yöneticisi” ve “Eğitim-Etüt-Proje Yöneticisi” Sertifikalarına sahip uzmanlar tarafından verilir.
Ayrıca, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü / Ankara, laboratuarlarında eğitim kapsamı içindeki uygulamalar yaptırılıyor.

Enerji yöneticisi Kesin Kayıt Öncesi İstenen Belgeler :

• Mesleğinde en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olduğuna dair belge (önceki ve/veya mevcut işyerinden alınan)
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurumlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)
• 1 adet Enerji Yöneticisi Bilgi Kayıt Formu Çıktısı

Enerji yöneticisi Eğitim Süresi :

• Her ayın 3. haftasında (5 işgünü) İstanbul merkezimizde teorik eğitim düzenlenmektedir.
• Haftanın ilk 3 gününü (Pzt-Sal-Çar) Ankara'da laboratuvar ve sınav (Çarşamba günü 14.00/17.00) olmaktadır.
• Haziran-Temmuz-Ağustos tatil aylarıdır. 

Enerji yöneticisi Eğitim Dönemi:

• 1.Dönem -> 17.01.2011 - 21.01.2011
• 2.Dönem -> 14.02.2011 - 18.02.2011
• 3.Dönem -> 14.03.2011 - 18.03.2011
• 4.Dönem -> 18.04.2011 - 22.04.2011
• 5.Dönem -> 16.05.2011 - 20.05.2011
• 6.Dönem -> 12.09.2011 - 16.09.2011
• 7.Dönem -> 17.10.2011 - 21.10.2011
• 8.Dönem -> 14.11.2011 - 18.11.2011
• 9.Dönem -> 12.12.2011 - 16.12.2011 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri:
 
ETİK Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” hükümlerine göre, “Mevcut Binalar” için ve “Yeni Binalar” için hazırlanması gereken“Bina Enerji Kimlik Belgesi”ni vermeye yetkili “Uzman Teknik Personel”in yetiştirilmesi eğitimlerini de veriyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız