Etimesgut Bağlıca park ve spor alanı imar planı değişikliği askıya çıktı!

Etimesgut Bağlıca park ve spor alanı imar planı değişikliği askıya çıktı! Etimesgut Bağlıca park ve spor alanı imar planı değişikliği askıya çıktı!

Ankara Etimesgut Bağlıca Mahallesi, imarın 46766 ada 2 sayılı parseli ile bu parselin güneybatı kesiminde yer alan Park Alanı ve Park ve Spor Alanına ilişkin imar planı bugün askıya çıktı...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:


Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 217 sayılı kararı ile uygun görülen,  Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 tarih ve 1285 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46766 ada 2 sayılı parseli ile bu parselin güneybatı kesiminde yer alan Park Alanı ve Park ve Spor Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 27/10/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9423/1-1

pus