Etimesgut'ta belediyeden 80.1 milyon TL'ye konut ve ticaret alanı!

Etimesgut'ta belediyeden 80.1 milyon TL'ye konut ve ticaret alanı!Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Yeşilova'da yer alan konut ticaret alanını 80 milyon 169 bin 750 TL'den satışa çıkarıyor. İhalesi 11 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Yeşilova'da yer alan konut ticaret alanını satışa çıkardı. Toplam alanı 106,893,00 metrekare olan konut ve ticaret alanının toplam bedeli ise 80 milyon 169 bin 750 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 11 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00'te Hipodrom Caddesi No:5'deki Belediye Hizmet Binası'nın 18. katında bulunan encümen salonunda gerçekleştirilecek. İHALE İLANI:


GM.SATIŞ 

TAŞINMAZ MAL SATIŞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER D.BŞK. - Evrak No: 2402


T.C.  Ankara  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazın 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, kapalı zarf usulü peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.


1- İhale 11.09.2014 Hipodrom Caddesi No:5'deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.


2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.


3- İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.


4- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.


5- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


6- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo* ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.


7- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatlan alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.


8- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir


9- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


10- İş bu ihale ilam genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


İlçesi    Mahalle/Mevkii    Ada No    Parsel No    Alanı(m2)    Belediye Hissesi    İmar Planı Kullanımı    Toplam İnş Alanı    Hmax    Muhammen Bedel (TL)    Geçici Teminat (TL)    İhale Saati


Etimesgut    Yeşilova    48336    4    106,893,00    TAM    Konut + Tic.    242.840,00    Serbest    80,169,750.00    2,405,092.50    14:00


İhale ilanı için tıklayın