Etimesgut'ta satış memurluğundan 7.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Etimesgut'ta satış memurluğundan 7.1 milyon TL'ye satılık arsa! Etimesgut'ta satış memurluğundan 7.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Batı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu; Ankara Etimesgut'ta yer alan arsayı 7 milyon 193 bin 750 TL'den satışa çıkarıyor. İhalesi; 15 Ocak'ta yapılacak.
Ankara Batı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu;  Ankara  Etimesgut'ta yer alan arsayı satışa çıkarıyor. Arsanın etrafında Nihavent Düğün Salonu Beko, Moda Life, İstikbal Mobilya, Cardın Mobilye,Şiroz Halı, Arçelik, karsısında Ankara Şeker Fabrikası yer alıyor. 


Toplam değeri 7 milyon 193 bin 750 TL olan arsanın ihalesi 15 Ocak 2015 günü 14:30 - 14:35 arasında Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu açık artırma suretiyle yapılacak.İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

SATIŞ BATI 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU - Evrak No: 2014/14SAT


T.C.


ANKARA BATI 1. (SULH HUKUK M AH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2014/14 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 45898 Ada No, 8 Parsel No, ERYAMAN Mahalle/Mevkii, Taşınmaz AEnkara-Sincan-Ayaş karayoluna cepheli, etrafında Nihavent Düğün Salonu Beko, Moda Life, İstikbal Mobilya, Cardın Mobilye,Şiroz Halı, Arçelik, karsısında Ankara Şeker Fabrikası ve sahası, batı tarafında Optimum Outlet ve Eğlence merkezi bulunmaktadır. Topoğrafık yapısı düz bir yapıda olup, üzerinde ağaç ve muhdesat bulunmamaktadır. Her türlü Belediye hizmetlerinden faydanılmaktadır.


Yüzölçümü : 5.755 m2


imar Durumu : Taşınmazın kentsel çalışma alanı olarak ayrıldığı, inşaat emsalinin


E=1,00 ve yapı yüksekliğinin Hmax=serbest olacak şekilde yapılanma koşulunun bulunduğu bildirilmiştir.


Kıymeti 7.193.750,00 TL


KDV Oranı %18


1. Satış Günü 15/01/2015 günü 14:30 - 14:35 arası


2. Satış Günü 12/02/2015 günü 14:30- 14:35 arası


Satış YeriAnkara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu - null null / null


Satış şartlan :


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dan olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve İflas ^aîîŞu^up^P üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale be^eİmi^yâfırrnatn^ksureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa Öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve ırıünderecaünı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/14 Satış seyıiı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/11/2014


İhale ilanı için tıklayın