Evko Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Evko Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Evko Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Evko Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Servet Uzunlar, Zeynel Abidin Besleney, Kamil Kerem Zengin tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Evko Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Servet Uzunlar, Zeynel Abidin Besleney, Kamil Kerem Zengin tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da kuruldu. Evko Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kerem Zengin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Uzunlar ve Yönetim Kurulu Üyesi ise Zeynel Abidin Besleney olarak belirlendi. 


Evko Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a.    Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak b.    Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.    Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.    Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.    Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.     Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, bu işlerle ilgili olan her türlü malzemeyi alıp, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak,   g.    Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. h.    Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek i.     Dekorasyonla ilgili  boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.  j.     İnşaat işleri ile ilgili olarak her türlü nalburiye vb. ürünler almak, satmak, imalatını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak k.    İnşaat işleri ile ilgili proje bazında danışmanlık yapmak, konusuna uygun olmak kaydıyla her türlü işlere danışmanlık yapmak Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:     1.       Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.     2.       Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep  edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.     3.       Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.     4.       Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.     5.       Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 


Evko Yapı Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adres: Maltepe, Zümrütevler Mahallesi, Nil Caddesi, Çağlayan Sokak, No:24 Bağımsız Bölüm 2.

pus