Eyüp Öğretmenler Sitesi'nde 525 bin TL'ye satılık konut!

Eyüp Öğretmenler Sitesi'nde 525 bin TL'ye satılık konut!İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, Hasan Baba Mevkii, 7 pafta, 445 parselde yer alan Öğretmenler Sitesi içerisinde B4 blok, 2 nolu konutu satış sunuyor


İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

İSTANBUL
10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No: 2011 / 1817 E.

İSTANBUL 10. İCRA MÜDURLÜĞÜ'NDEN
TAşžINMAZIN SATIşž İLANI

Satış ilanı borçlu ve ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için iş bu satış Hanının tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI;

İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Köyü (Mahallesi), Hasan Baba Mevkii, 7 pafta, 445 parsel, 1/16 arsa paylı, 84 Blok, 8 Girişi, 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı Konut niteliğinde taşınmaz. (Eklenti Bilgileri Ek:Kömürlük No;2+çamaşırlık)

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU

Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğünün 29.06.2011 tarih 8247-54710 sayılı cevabi yazısında Göktürk (Köyü) Mahallesi, 7 pafta, 445 parsel sayılı taşınmazın '19.06.2003 tasdik tarihti 1 /1000 ölçekli Göktürk Uygulama imar Planında Blok Nizam yapılanmalı 'KONUT' alanında kaldığı' anlaşılmıştır.

GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU VE EVSAFI:

Eyüp Belediye Başkanlığı'nda yapılan araştırma sonucunda fitli adresin Göktürk Mahallesi, Kültür Sokak, No:21 Eyüp/ İstanbul olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 7 pafta, 445 parsel sayılı taşınmazın Göktürk (Köyü) Mahallesi İçerisinde köyün merkezinden Cumhuriyet Caddesi boyunca yukarı doğru ilerlendiğinde sağda kalan Casa Particular (Eren Talu) Sitesinin giriş kapısının karşısında bulunan ve Öğretmenler Sitesi olarak adlandırılan proje olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun prestijli konut alanlarının bulunduğu bir bölgedir. Teknik alt yapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Yoğun bir şekilde konut, villa, işyeri amaçlı yerleşimler söz konusudur. Belediye otobüsü veya dolmuş gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan üst gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir,istanbul2un prestijli projelerinden Kemer Country, İstanbul evleri vs. gibi birçok site şeklinde yaşam alanına sahiptir. Taşınmazın yakın çevresinde Ali Riza Özderici Lisesi, Göktürk İlköğretim Okulu, Göktürk-Merkez Camii, Göktürk Belediye binası, Göktürk sağlık ocağı, İstanbul, Göktürk ve Cumhuriyet Caddeleri bulunmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu öğretmenler Sitesi olarak adlandırılan proje; 444-445-446 parseller üzerine tesis edilmiş olup satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu 445 parsel üzerinde B1,82,B3,B4,B5,B6,87,B8 Bloklar bulunmaktadır. Blokların hepsi betonarme karkas tarzında inşa edilmiştir. Blokların her biri tip projeye göre birbirinin benzeri olarak inşa edilmiş ve her biri ikiz villa tarzında 2 bağımsız bölüme sahiptir.

Taşınmazın bulunduğu bina bodrum kat, zemin kat ve birinci normal kat olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Projesine göre; bodrum katta 2 no.lu bağımsız bölüme ait kömürlük ve çamaşırlık ile ortak alan olan sığınak bulunmaktadır. Uygulamada ise sığınağın 2 no.lu bağımsız bölüm alanında kalan kısmı ile kömürlük ve çamaşırlık birleştirilerek yaşam alanına katılmış ve Amerikan mutfak bulunan bir oturma odası, çamaşır odası, hizmetli odası ve kiler, olarak düzenlenmiştir. Kiler tamamen ahşap dolaplarla donatılmıştır. Zeminler lamine parke, oda kapılan Amerikan panel kapı ve bahçeye açılan kapı PVC olup, kapı dışında demir ferforje korkuluk bulunmaktadır. Villanın bahçesi de bakımlıdır. Bir adet cam bölmeli kış bahçesi dizayn edilmiştir.

Zemin kat ise tamamen oturma odası olarak dizayn edilmiştir, zeminler lamine parke duvarlar yarıya kadar ahşap dolap ve üzeri saten boyalı, duvarlarda kartonpiyer duvar süslemeleri mevcuttur, tavanlar asma tavanlı spot ışıklı ve kartonpiyer uygulamalıdır. Üst katta ise banyo, hol ve 2 yatak odası mevcuttur, büyük yatak odası da ahşap dolaplar ile donatılmıştır. Zeminler lamine parke duvarlar saten boyalıdır. İslak zeminler seramik kaplıdır. Katlar arası merdivenler ahşap, tüm iç kapılar Amerikan panel kapı, bina dış kapısının önünde PVC malzemeden rüzgarlık yapılmış onun devamında da ahşap malzemeden yağmurluk imal edilmiştir. Villanın dış cephesi komple Amerikan Siding dış cephe kaplaması ile kaplanmıştır. Villanın bahçesi de bakımlıdır. Dış bahçe duvarları taş kaplama duvarla çevrili, bahçe kapısı ise demirdir. Projesine göre değerlemeye konu konutun kullanım alanı takribi 150.00m2'dir, 1/16 arsa payının taşınmazın arsasında tekabül ettiği miktar da 203.88 m2 dir.

GAYRİMENKULUN KIYMETİ: S2S.000.00 TL (Beş Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası)Piyasada yapılan araştırma, meskenin üçe merkezine yakınlığı, imar durumu, yıpranma payı.muhiti ve çevresindeki konumu da göz önünde bulundurularak fiyatının 525.000 TL (Beş yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.

SATIşž şžARTLARI:  '

1-) Taşınmazın satışı 5/12/2011 günü saat 11:00'dan 11:10'a kadar İstanbul 10. icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır, Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklı toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla: Taşınmazın satışı 15/12/2011 günü saat 11:00'dan 11:10'a kadar aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar var ise alacakları toplamını ve satış masraflarını ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunucaktır, 'Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış düşecektir.

2-) Attırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sÜ® oranında nakdi 'TL' sı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale kararı Damga Vergisi, Katma Değer Vergisinin tamamı (%1), ve Tapu Harcının 1/2 si ve tahliye masrafları alıcıya alt olup, Tapu harcının 1/2 si, Tellaliye ve birikmiş vergiler resmi satış bedelinden ödenir.

3-) ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-) İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel İle son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-) şžartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-) Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İIK. 127,maddesi uyarınca tapuda kayıtlı olmayan ilgililere bu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

(İİKm, 126)
(*) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir
Yönetmelik Örnek No:27

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com